Komst geluidsscherm belangrijke stap in verdere ontwikkeling Hoef en Haag in Vianen

Hoef en Haag C.V. en de gemeente Vijfheerenlanden hebben de overeenkomst getekend, die de realisatie van een geluidsscherm langs de A27 ter hoogte van Hoef en Haag in Vianen mogelijk maakt.

Fotobijschrift: de overeenkomst werd in de woonwinkel van Hoef en Haag ondertekend door Marien Kleinjan (adjunct-directeur AM), Chrétien van Essen (BPD, projectdirecteur Hoef en Haag C.V.) en wethouder Huib Zevenhuizen (gemeente Vijfheerenlanden).

De plaatsing van het geluidsscherm is nodig voor de verdere ontwikkeling van Hoef en Haag. In verband met de verbreding van de A27 is na intensief overleg met Rijkswaterstaat een zo efficiënt mogelijke plek bepaald. Met het ondertekenen van de overeenkomst kan de feitelijke realisatie van het geluidsscherm verder worden uitgewerkt. Hoef en Haag C.V. en de gemeente Vijfheerenlanden zijn blij dat deze belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Hoef en Haag is gezet.

Inmiddels is gestart met het zoeken van een aannemer voor de aanleg van het geluidsscherm. Naar verwachting zal het geluidsscherm in 2020 gereed zijn.

Hoef en Haag C.V. is een samenwerking van AM en BPD.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media