‘Het begrip voor elkaars belangen is de grootste uitdaging’

Vijf professionals met verschillende achtergronden gaan de uitdaging aan om binnen twee dagen een nieuw gezondheidsconcept te ontwikkelen. Wij stelden Stef Weekers, oprichter van Urban Matters Concepts en 'captain' van de Health Hero Challenge van AM, vier vragen.

Welk rapportcijfer geef je jouw leven op het gebied van gezondheid op dit moment en waarom?

Als je mij die vraag stelt als vader dan geef ik mijzelf (samen met mijn vrouw) een negen. Wij hebben volgens mij de mooiste investering gedaan in ons gezin die je maar kunt maken, namelijk samen reizen. Met onze dochters hebben we drie maanden door Australië en een stukje Azië gereisd. In mijn werk geef ik mezelf, als nulmeting van een frisse start, een zeven. Ik heb de vrijheid gecreëerd om voor mijzelf te beginnen. Met heel veel energie ga ik die uitdaging aan en kan ik daarin weer verder groeien.

Wat is volgens jou de grootste uitdaging de komende jaren waar het om gezond leven in de stad gaat?

Wanneer sprake is van een nieuwe visie voor een stadsdeel zijn er op elk schaalniveau belangen die, als je niet oplet, conflicterend zijn. Of het nu op kavelniveau is of bij een integrale wijkaanpak. Er dient serieus aandacht te zijn voor de juiste afweging tussen enerzijds de kwaliteit en kwantiteit van wonen, werken en winkelen en anderzijds het verbeteren van de mobiliteit in de stad, klimaatverandering en inrichting van de openbare ruimte. De aandacht of beter gezegd het begrip voor elkaars belangen is de grootste uitdaging; pas dan kom je tot een gemeenschappelijk toekomstperspectief is mijn ervaring. Technische oplossingen, zoals ik die tegenkom bij Smart City-concepten of gedragsveranderingen bij Healthy Urban Living volgen daarna.

Met Health Hero werk jij samen met het team van experts aan gezond leven in de stad. Wat is jouw gezonde tip?

Leuke vraag. Als ik er zo over nadenk, is de tip een leestip. Hij sluit aan bij mijn antwoord op de vorige vraag over begrip voor elkaars belangen als sleutel voor gezonde wijken in de stad. Het gaat om het boek van Rutger Bregman ‘De meeste mensen deugen’. Dit gaat wat mij betreft over een realistisch mensbeeld. Tegelijk is zijn constatering zeer hoopgevend voor de enorme uitdagingen die ons te wachten staan.

Corona zal blijvende invloed hebben op hoe wij – als samenleving – in de toekomst zullen omgaan met gezond leven in de stad. Kun je vanuit jouw vakgebied de grootste verandering noemen?

Het is nog te vroeg om een structurele verandering te beschrijven. Maar dankzij corona kunnen we een aantal zaken wel versnellen. Als eerste denk ik aan het werkelijk disruptief aanpakken van het mobiliteitsvraagstuk en bijvoorbeeld nadenken over het woonerf 2.0 voor zowel binnensteden als woonwijken. Als tweede zie je nu dat we bewuster omgaan met de directe omgeving en veel meer focus leggen op lokale producten en diensten. Ik verwacht dat dat blijvend is. Combineren we straks deze twee met slimme fysieke oplossingen en apps dan gaan we efficiënter om met de beschikbare ruimte en kost het niets extra, sterker nog: het gaat geld opleveren.

Gezond wonen en werken in de stad heeft al onze aandacht. ‘Healthy urban living and working’ is niet voor niets een van de vijf maatschappelijke thema’s van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen als deze in het hart van ons ontwikkelingsproces. Een geweldige uitdaging die vraagt om anders te denken en te komen met innovatieve producten en of diensten. Precies daarover gaat de Health Hero Challenge: Wat als we een concreet product of dienst zouden ontwikkelen dat aantoonbaar bijdraagt aan de gezondheid van de stedeling. Samen met vijf experts gaat AM deze uitdaging aan.
AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media