Gemeente Terneuzen en AM sluiten overeenkomst voor realisatie vierde fase gebiedsontwikkeling Othene-Zuid

Burgemeester Jan Lonink van de gemeente Terneuzen en Gino van Driessche, directeur AM Zeeland, tekenden op 29 januari de deelexploitatieovereenkomst voor fase vier in gebiedsontwikkeling Othene-Zuid in Terneuzen. Deze vervolgfase voorziet in circa 150 woningen. Het nieuwe woongebied, dat aansluit op de eerder gerealiseerde fases, kenmerkt zich door veel water, groen en een hoogwaardige en duurzame inrichting van de openbare ruimte. Naar verwachting starten de bouwactiviteiten medio 2018.

“Als gemeente zijn we blij met deze ontwikkeling. Het is een mooi en gevarieerd plan. Hiermee wordt het aantrekkelijke woonklimaat van Terneuzen verder versterkt”, aldus burgemeester Jan Lonink.

Gino van Driessche, directeur AM Zeeland: “De gemeente Terneuzen en AM werken in deze ontwikkeling al vele jaren nauw samen. We verheugen ons op de verdere samenwerking met de gemeente om hier een inspirerende en duurzame nieuwbouwwijk te maken, passend bij de wensen van de toekomstige bewoners. Vanaf het begin hebben wij belangstellenden betrokken bij de ontwikkeling. De reacties zijn erg enthousiast. De ondertekening van deze overeenkomst maakt de planvorming van deze vervolgfase concreet.”

De Nieuwe Werf

‘De Nieuwe Werf’, het eerste deelplan in fase 4, is eind vorig jaar gelanceerd tijdens de Othene Woonavond. Het betreft een bouwblok met energiezuinige vrijstaande en geschakelde woningen. De architectuurstijl is geïnspireerd op de jaren twintig. De woningen zijn ontworpen door architect Hans-Jurgen Rombaut van Wonka Architectuur. De realisatie is in handen van Aannemingsbedrijf Fraanje. Koopsommen liggen tussen €229.900 en €299.000. De start van de bouw wordt verwacht medio 2018.

In de fasen 1 tot en met 3 zijn inmiddels 727 woningen, een brede school en een winkelcentrum gerealiseerd. Fase 1 en 2 zijn volledig woonrijp en het openbaar gebied is hier reeds overgedragen aan de gemeente. Fase 3 zal naar verwachting in 2019 ook volledig woonrijp zijn.

Meer informatie is te vinden op www.othene.nl

Othene-Zuid

Othene Zuid ligt aan de Otheense kreek en is de jongste nieuwbouwwijk van Terneuzen. Dankzij de landschappelijke inrichting van de omgeving is het hier met recht ‘natuurlijk wonen’. Per deelgebied van Othene Zuid worden de woningen uitgewerkt in een bepaalde architectuurstijl. Op de vrije kavels kan gekozen worden voor een eigen uitstraling. De verscheidenheid aan architectuurgebieden en de diversiteit op de vrije kavels worden door wegen, zichtlijnen, openbare groenstructuren en waterpartijen verbonden tot één samenhangende woonwijk.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media