Cultureel brandpunt van ‘s-Hertogenbosch

Persbericht gemeente ‘s-Hertogenbosch
Het college heeft een flinke stap gezet voor het realiseren van de Agora in en rond de monumentale gebouwen op het GZG-terrein. In de Agora komen de gezamenlijke huisvesting van de bibliotheek en het stadsarchief, aangevuld met winkels en horeca. Het college presenteert de uitwerking daarvan. De Agora wordt een cultureel brandpunt in ’s-Hertogenbosch. Een icoon, een place to be, waar je alleen al naar toe wilt voor het gebouw en de plek zelf. En de Agora geeft het GZG-terrein een eigen identiteit.
Plein 1232-Final-A-01LR

De functie van de bibliotheek verandert snel. Mensen kunnen via de digitale weg snel en op vele plekken informatie krijgen. Het college kiest ervoor mee te gaan met deze veranderingen. Gezamenlijke nieuwbouw voor de bibliotheek en het stadsarchief zijn daarvoor nodig. Wethouder Weyers: “We gaan informatie en activiteiten op een vernieuwende wijze aanbieden. Een manier die aansluit bij de (toekomstige) behoefte van onze inwoners en bezoekers. De Agora biedt ook ruimte om samen kennis te delen. En daarmee krijgen we een eigentijdse publieke voorziening waar mensen kennis en meningen met elkaar delen, elkaar ontmoeten en waar altijd iets spannends te doen is.”

Agora
In de Agora kan iedereen terecht. Kennis en informatie komen er samen op een manier die aansluit bij het dagelijkse leven en bij de actualiteit. Wethouder van Olden: “En door de samenwerking met het stadsarchief kan dat dagelijks leven ook in de historische context worden geplaatst.” De Agora biedt informatie aan, maar nodigt inwoners ook uit om zich te presenteren. Of om met elkaar in gesprek te gaan. De Agora is meer dan de bibliotheek en het Stadsarchief. Met de Agora gaat het niet langer alleen om dat ene gerichte bezoek om boeken te lenen. Bij de Agora gaat het vooral ook om de ervaring. Mensen bezoeken de Agora voor digitale presentaties, tentoonstellingen, lezingen of studieclubs. Of gaan er een kop koffie drinken en rustig aan het werk. Al deze roering die het concept biedt, is al te horen, te voelen, te zien en te ruiken bij de voordeur. Doordat het concept nauw is verweven met winkelfuncties lopen bezoekers ook (soms ongemerkt) de presentaties binnen.

Historisch decor voor progressief concept
De Agora (10.000m2 vloeroppervlakte) wordt voor 2/3e deel gevormd door de gezamenlijke huisvesting van de bibliotheek en het stadsarchief. De Agora is niet één gebouw, maar een combinatie van een aantal gebouwen met een centraal plein. Nieuwbouw verbindt het monumentale Stergebouw en Zusterhuis tot één geheel. Met Agora krijgen deze monumenten een openbare functie. Ze vormen een historisch decor voor een progressief concept. De degelijkheid van ‘het oude en vertrouwde’ maakt de weg vrij voor ‘het nieuwe en experimentele’.

Huidige gebouw bibliotheek en stadsarchief
Het huidige gebouw van het stadsarchief blijft behouden als backoffice. Daar vindt vooral opslag en verwerking van informatie plaats. Voor het huidige pand van de bibliotheek aan de Hinthamerstraat, hebben we diverse opties in beeld. De totaal stichtingskosten van Agora bedragen €29 miljoen en de planning is dat de bouw start in de loop van 2016.
Download PDF

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media