AM zoekt creatief talent voor gebiedsontwikkeling NPD Welkom Talent! in Utrecht

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM is op zoek naar creatief talent voor de ‘Superplint’ in haar gebiedsontwikkeling NPD Welkom Talent! in Utrecht. Samen met Sophies Kunstprojecten en SWK030 wordt gekeken naar een samenhangende invulling door creatieve instellingen, kunstenaars en cultureel ondernemers voor deze locatie. Hiervoor wordt op 22 november een informatiemiddag georganiseerd voor culturele ondernemers.

Aan de zuidkant van Overvecht, op tien minuten fietsen van de Utrechtse binnenstad, wordt tot 2021 gebouwd aan drie woonblokken met ruim 300 appartementen en een toren met bijna 700 studentenwoningen. Op de begane grond van deze nieuwbouw is ruimte voor uiteenlopende bedrijvigheid. Een van deze blokken heeft een ‘Superplint’ waarin de nadruk ligt op creatieve en culturele bedrijvigheid, aangevuld met horeca. Een grote hal van acht meter hoogte met grote glazen schuifdeuren wordt een van de eyecatchers van het terrein.

Informatiebijeenkomst voor cultureel ondernemers

AM en Sophies Kunstprojecten houden donderdag 22 november een bijeenkomst tussen 16.00 en 18.00 uur in het Muziekhuis aan de Loevenhoutsedijk 301 in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst wordt door vertegenwoordigers van AM en Sophies Kunstprojecten informatie gegeven aan belangstellende ondernemers en culturele instellingen over de plek, de betrokken partijen en de mogelijkheden. Tevens zullen zij geïnteresseerde partijen vragen een plan van invulling uit te werken in de periode na 22 november. Het daaropvolgende selectieproces zal eveneens tijdens de bijeenkomst worden toegelicht.

Sophies Kunstprojecten en SWK030

Sophies Kunstprojecten is een Utrechts kunstenaarsinitiatief dat zich inzet voor ruimte en gelegenheid voor kunst en SWK030 houdt zich bezig met creatieve huisvesting. AM heeft gedurende de inschrijfprocedure voor de NPD-strook nauw samengewerkt met deze partijen om in de plannen ruimte te maken voor kunst en cultuur. Mede dankzij deze samenwerking is AM geselecteerd voor deze ontwikkeling en zal de realisatie van het gebouw waarin de culturele voorzieningen gaan komen, van start kunnen gaan in 2019. Sophies Kunstprojecten en SWK030 trekken gezamenlijk op met AM om de plannen concreter te maken. Na de oplevering worden zij hoofdhuurder van de culturele voorziening en contactpersoon voor de eigenaar.

Gelukkig leven

Met NPD Welkom Talent! geeft AM invulling aan één van haar kernthema’s “Gelukkig leven”. AM wil samen met een mix van culturele partijen een waardevolle invulling geven aan deze toekomstige broedplaats van culturele activiteiten en hiermee tevens bedragen aan het vergroten van de levendigheid en de leefbaarheid van de wijk Overvecht.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Kijk voor meer informatie op www.am.nl.

 

 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media