Integraal en voor de lange termijn

Ons denken over duurzaam ontwikkelen richt zich in toenemende mate op de consument en gebruiker. Niet de meerkosten van duurzaamheid maar het omzetten ervan in netto voordelen voor onze klanten staat voor AM centraal. De sleutelbegrippen voor een duurzame toekomst zijn voor ons integraal en lange termijn.

Kern van ons lange termijn denken is de lifetime benadering. Voor al onze projecten is duurzaamheid echt een noodzaak. Alle aspecten – energie, woonlasten, leefbaarheid, waterbeheer, biodiversiteit – willen we beheersen op het schaalniveau van gebiedsontwikkeling en van individuele gebouwen. We beschouwen alle invloedsfactoren over een periode van dertig jaar en streven vervolgens naar een optimalisatie in termen van kwaliteit en geld. We bieden onze klanten zekerheid over lagere energielasten op de lange termijn.

Het denken over duurzaamheid gebeurt in essentie altijd over een groot aantal thema’s tegelijk. Dat impliceert integraal denken en organiseren. AM beschikt over veel expertise en maakt waar nodig gebruik van de beschikbare kennis binnen Koninklijke BAM Groep. Het komt in onze nieuwe manier van werken aan op slim opereren binnen netwerken en afscheid te nemen van opereren in hiërarchische ketens. We denken vanuit belangen, verwachtingen, interesses en competenties.

Gebieden Energie Neutraal (GEN) is een initiatief van een aantal koplopers in duurzaamheid, waaronder BAM en AM, die vanuit de integrale en lange termijn benadering hun krachten hebben gebundeld. Naast de overheid zijn bedrijven uit de wereld van kennisinstellingen, ontwikkeling en bouw, installaties, industrie, energiesector en financien aangesloten. De samenwerking richt zich op de toepassing van innovatieve technieken om energie te besparen én op te wekken op zowel gebouw- als gebiedsniveau. De ontwikkeling van het voormalige vliegveld Valkenburg is het eerste project waar de GEN-kennis wordt geïmplementeerd. De kennis die in deze gebiedsontwikkeling wordt opgedaan, is breed toepasbaar zodat het kabinetsdoel om in 2020 alle gebouwen energieneutraal te hebben, waargemaakt kan worden.

Met de toolkits Duurzame Winkelcentra, Duurzame Kantoren en Duurzame Woningbouw, waarvan wij initiatiefnemer zijn geweest, beschikken wij over praktische instrumenten om structureel bij te dragen aan de verduurzaming van nieuw en bestaand vastgoed. De Breeam Good en Very Good certificaten die onze projecten Nieuwe Haagse Passage en Capgemini hebben ontvangen, zijn daar het directe resultaat van.

2 gedachten over “Integraal en voor de lange termijn

 1. geachte heer/mevrouw,
  graag kom ik in contact met iemand in uw organisatie om eens te bezien waar mogelijk raakvlakken liggen op het gebied van de inrichting van de buitenruimte bij woningbouwprojecten (leefbaarheid), meer specifiek gericht op spelen en sporten.
  hieronder vindt u een tweetal recente referenties van ons:

  http://www.straatbeeld.nl/artikelen/projecten/openbaar-jeugd-en-sportcluster-engelerhart.html?Itemid=79

  http://www.platformbuitenspelen.nl/projecten/openbare-ruimte/park/spelenderwijs-kennis-maken-met-geografie.html

  http://www.straatbeeld.nl/artikelen/nieuws/kranten-pikken-meiden-missie-op.html

  • AM Concepts is binnen AM het expertcenter voor stedenbouw en architectuur. Uw verzoek is doorgestuurd naar de collega’s aldaar. Het staat u natuurlijk vrij zelf contact op te nemen; Mariet Schoenmakers is directeur AM Concepts. De contactgegevens vindt u op onze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *