Woonzorgzone Elsbroek-Zuid Hillegom derde fase van start

De derde en daarmee laatste fase van de ontwikkeling van de woonzorgzone Elsbroek-Zuid in Hillegom gaat van start. Gebiedsontwikkelaar AM en de gemeente Hillegom hebben daartoe een reserveringsovereenkomst gesloten. Hierbij staat het realiseren van een gemengde inclusieve wijk centraal; een buurt voor jong en oud, gezinnen en alleenstaanden en voor mensen met en zonder zorgvraag. In totaal gaat het om 40 zorgappartementen, 35 levensloopbestendige appartementen en 45 grondgebonden woningen.

Eigentijdse antwoorden

Met het realiseren van woonzorgzones geeft de gemeente Hillegom een eigentijds antwoord op de groeiende vraag naar zorgwoningen, levensloopgeschikte woningen en goed toegankelijke buurten voor ouderen en mensen met en zonder beperking. De nieuwe buurt wordt zodanig ontworpen dat hier jong en oud gelukkig samen kunnen wonen en leven. Het openbaar gebied is dadelijk drempelloos, zodat mensen met rollator of rolstoel eenvoudig kunnen bewegen. Het gebied zal aansluiten op de structuur van de omliggende omgeving. Zo zal het water aan de Vincent van Goghsingel worden doorgetrokken en komt er veel groen in de vorm van bomen, hagen en tuinen.

De woningen zijn gasloos en zeer energiezuinig, waarmee deze voorzien in comfortabel en toekomstbestendig wonen. Ook worden in het gebied klimaatadaptieve maatregelen getroffen als waterdoorlatende tegels. Er wordt daarnaast ruimte gecreëerd voor initiatieven met deelauto’s en uitbreidbare laadpalen voor elektrische auto’s.

Gelukkig leven – iedereen doet mee

De gemeente Hillegom en AM willen een buurt realiseren voor mensen die het fijn vinden om samen met anderen te wonen. Onderlinge ontmoeting en contact en samen activiteiten ondernemen staat centraal. De inrichting van het gebied en de ontmoetingsruimten in de appartementencomplexen faciliteren dit. Ook worden zorginnovaties toegepast als de ‘comfortability’-app; een app op je smartphone of tablet waarmee allerlei functies op het terrein van huiscomfort, energie, maar ook zorg worden geïntegreerd. Hiermee creëren we een leefomgeving die klaar is voor de toekomst en waar volop aandacht is voor gezondheid en ontspanning; een ‘Heerlijk Hillegom’ voor iedereen.

Middeldure huur en koop

Er komen 75 huurappartementen in het middeldure huursegment, ook worden er 27 rijwoningen en 18 geschakelde twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. Het ontwerp komt van stedenbouwkundig en architectenbureau Inbo. De start bouw staat gepland voor de tweede helft van 2021. Voorafgaand aan de bouw is er de komende periode  overleg met omwonenden en belangenorganisaties omtrent de inrichting van het gebied. Donderdag 21 november wordt van 17.30 uur tot 19.30 uur in woonzorggebouw Bloemswaard aan de Garbialaan te Hillegom een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden en belangstellenden, waarin het huidige plan wordt gepresenteerd. Ook komt er een website: www.woneninelzenhof.nl.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media