Woon- en zorgcomplex Nieuw Overbos Heemstede bereikt hoogste punt

Herontwikkeling naar moderne woningen en voorzieningen in groene omgeving

De bouw van Nieuw Overbos in Heemstede bereikt op 20 februari het hoogste punt. Het moderne woon- en zorgcomplex met bijbehorende voorzieningen in een groene setting zal eind dit jaar worden opgeleverd. Initiatiefnemers zijn Stichting Sint Jacob, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM.

Impressies - Achmea - Nieuw Overbos_Fr_0001LR

Nieuw Overbos omvat de ingrijpende vernieuwing van het voormalige zorgcentrum Het Overbos. Deze modernisering komt voort uit de veranderende zorgvraag van ouderen. Het nieuwe complex biedt bewoners meer onafhankelijkheid, voorzieningen op maat en comfort. Hét thema van Nieuw Overbos is contact op alle niveaus: fysiek waardoor de accommodatie goed is ingebed in de omgeving, visueel zodat er aangenaam zicht is voor de bewoners en omwonenden en sociaal zodat goed contact wordt gestimuleerd tussen alle mensen die met de zorginstelling te maken hebben. Ook om die reden is geïnvesteerd in de uitstraling en de kwaliteit van het landgoed waar de zorginstelling is gehuisvest.

Programma
Voor Stichting Sint Jacob ontwikkelt AM zes groepswoningen met in totaal 42 wooneenheden voor ouderen die zorg en verpleging behoeven, een wijkzorgcentrum met dagopvang en twintig vrije sector huurappartementen voor ouderen. AM ontwikkelt voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance 77 vrije sector huurappartementen voor ouderen en een gezondheidscentrum met een apotheek. Daarnaast worden ruim 200 parkeerplaatsen gerealiseerd, voor het grootste deel in een parkeergarage.

De locatie Nieuw Overbos is ontworpen door Drost + Van Veen architecten in Rotterdam in samenwerking met Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. De realisatie is in handen van BAM Woningbouw (Amsterdam), BAM Civiel, BAM Nelis De Ruiter en BAM Milieu. De bouw is in november 2012 gestart.

Zie voor meer informatie www.hureninnieuwoverbos.nl.

Sint Jacob
Stichting Sint Jacob is een zorgorganisatie met negen locaties in de regio Zuid-Kennemerland. Bij Stichting Sint Jacob verlenen ongeveer 800 medewerkers en 600 vrijwilligers zorg en diensten aan circa 900 cliënten in de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Overveen. Cliënten ervaren bij Sint Jacob toewijding en zorgzaamheid. Er is aandacht voor levenservaringen en overtuigingen.

Wie ouder wordt, houdt graag controle over het dagelijks leven. Zelf de dag indelen en bepalen hoe laat er gegeten wordt bijvoorbeeld. Zorg inschakelen op het moment dat dat nodig is, op de plaats die het beste uitkomt. Kortom, zelf de controle over het leven houden. Voor veel ouderen is dat niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Daarom is het uitgangspunt van Sint Jacob: ouderen hebben en houden de regie over hun eigen leven.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Syntrus Achmea zorgt voor de pensioenen van 3 miljoen Nederlanders, in opdracht van ruim 80 bedrijfstak-, ondernemings-, en beroepspensioenfondsen. Syntrus Achmea is actief op het gebied van pensioenbeheer, fiduciair management, vermogens- en vastgoedbeheer en beheert een vermogen van 67 miljard euro. Beleggen, financieren en ontwikkelen van vastgoed voor de beleggingsportefeuilles van Nederlandse pensioenfondsen zijn de kernactiviteiten van het vastgoedbedrijf van Syntrus Achmea. Daarbij wordt nadrukkelijk gezocht naar een balans tussen de financiële en de maatschappelijke meerwaarde van vastgoed en staan verantwoord rendement, duurzaamheid, kwaliteit en transparantie centraal.

AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, beleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media