Stad- en gebiedmaker

Ontwikkelen is meer dan stenen stapelen

Een stad of gebied aantrekkelijk maken en houden is de zorg van elke gemeente. Nieuwe ontwikkelingen moeten waarde en betekenis toevoegen, zodat iedere burger zich thuis voelt in uw gemeente. En er ruimte vindt om te wonen, te werken, zich te ontspannen. Daarin staat u niet alleen. Want ook AM is er volop mee bezig. Zoals in Breda waar we rond de Spoorzone, vanuit ons thema Stad- en gebiedmaker, werken aan Drie Hoefijzers. Een dynamische, nieuwe leefomgeving in een historische setting. Een plek die je moet ervaren.

Door de juiste ingrediënten te kiezen en plekken te creëren waarmee mensen zich kunnen identificeren, maken we een stad voor iedereen. Want als mensen zich verbonden voelen met een stad, leeft een stad. Waarbij wij er alles aan doen om, samen met bewoners en betrokkenen, betekenisvolle plekken te creëren. Aantrekkelijk om te wonen, werken, winkelen, verblijven en recreëren.

Betekenisvolle plekken

Iedereen heeft het erover, maar hoe maak je nu een stad? Hoe voeg je waarde toe aan een stad of een gebied? Vanuit onze jarenlange ervaring vervullen we in dit proces de rol van verbinder en regisseur. Onder andere via de I AM You-aanpak wordt ingespeeld op de wensen van de klant. Daarnaast werken we nauw samen met betrokkenen en belanghebbenden, zoals overheden, ondernemers, corporaties, beleggers en omwonenden. Zo kunnen we voor ieder gebied een passend concept destilleren én realiseren. Inderdaad, dit is dus veel meer dan stenen stapelen.

Op zoek naar het DNA

Door het ophalen en stapelen van visies op een gebied, van zowel direct als indirect betrokken partijen, ontstaat het fundament voor een ontwikkeling. Een gelaagd geheel wordt zichtbaar, met daarin de kernwaarden voor de locatie: het DNA van de plek. Dit DNA vormt de basis voor een sterke, onderscheidende en door iedereen gedragen gebiedsvisie.

AM beschikt over diverse in house disciplines waarmee we deze integrale aanpak kunnen inzetten. Niet alleen de kracht van samenwerken met externe partijen, maar juist ook de interne samenwerking tussen deze disciplines leidt tot nieuwe inzichten en betekenisvolle projecten. Zo werken we aan nieuwe stedelijkheid vanuit een integrale visie, waardoor het leven in de stad een plezier is voor iedereen die in de stad wil wonen. Zoals in het project Drie Hoefijzers in Breda, waar we met betrokkenen en belanghebbenden werken aan de transformatie van het voormalige terrein van brouwerij De Drie Hoefijzers, die op deze plek al sinds 1538 is gevestigd. Met behoud van historische gebouwen en elementen, zoals het voormalige kantoorgebouw van de brouwerij dat industrieel erfgoed is, creëren we hier een bruisend, nieuw leefgebied voor een breed publiek.

Vijf kernthema’s

Stad- en gebiedmaker is één van de vijf kernthema’s aan de hand waarvan AM invulling geeft aan haar missie. De andere vier zijn: Healthy urban living & workingInclusieve stadGedurfde duurzaamheid en Gelukkig leven. Wij leggen de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling. De vijf kernthema’s vormen daarbij het inspirerende uitgangspunt voor onszelf en onze partners. Zo blijven we elkaar uitdagen om te komen tot nieuwe oplossingen die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Inspiring Space!

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media