Stad- en gebiedmaker

Ontwikkelen is meer dan stenen stapelen

Investeren in stenen loont, wordt wel eens gezegd. Maar investeren in leefbaarheid loont nog meer. Want een gebouwde omgeving die leeft en betekenis toevoegt aan de omgeving, behoudt zijn waarde ook op de lange termijn. Zeker nu steeds meer mensen inzien dat het niet alleen maar gaat om ‘harde’ waarden en dito cijfers. Waardoor, paradoxaal wellicht, het juist weer interessant is om te investeren in ‘zachte’ waarden. Daarom kiest AM ervoor om met de juiste ingrediënten plekken te creëren waarmee mensen zich kunnen identificeren. En om op die manier een stad te creëren voor iedereen. Want, als mensen zich verbonden voelen met een stad, leeft een stad. En is aantrekkelijk om te wonen, werken, winkelen, verblijven en recreëren.

Betekenisvolle plekken

Iedereen heeft het erover, maar hoe maak je nu een stad? Hoe voeg je waarde toe aan een stad of een gebied? Vanuit onze jarenlange ervaring vervullen we in dit proces de rol van verbinder en regisseur. Onder andere via de I AM YOU-aanpak wordt ingespeeld op de wensen van de klant. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met overheden, corporaties, ondernemers, omwonenden en andere betrokken partijen. Zo kan AM voor ieder gebied een passend concept destilleren én realiseren. Inderdaad, dit is dus veel meer dan stenen stapelen.

Op zoek naar het DNA

Door het ophalen en stapelen van visies op een gebied, van zowel direct als indirect betrokken partijen, ontstaat het fundament voor een ontwikkeling. Een gelaagd geheel wordt zichtbaar, met daarin de kernwaarden voor de locatie: het DNA van de plek. Dit DNA vormt de basis voor een sterke, onderscheidende en door iedereen gedragen gebiedsvisie.

AM beschikt over diverse in house disciplines waarmee we deze integrale aanpak kunnen  inzetten. Niet alleen de kracht van samenwerken met externe partijen, maar juist ook de interne samenwerking tussen deze disciplines leidt tot nieuwe inzichten en betekenisvolle projecten. Zo werken we aan nieuwe stedelijkheid vanuit een integrale visie, waardoor het leven in de stad een plezier is voor iedereen die in de stad wil wonen. Zoals in het project De Zalmhaven, een nieuw icoon aan de skyline van Rotterdam. Want als je ergens woont, wil je je kunnen identificeren met de locatie. Daaraan komen wij tegemoet door samen te werken met bewoners en andere belanghebbenden. Belangrijk, want wie meegedacht heeft over een vraagstuk, voelt zich sterker verbonden met de oplossing.

Vijf kernthema’s

Stad- en gebiedmaker is één van de vijf kernthema’s aan de hand waarvan AM invulling geeft aan haar missie. De andere vier zijn: Healthy urban living & working, Inclusieve stad, Gedurfde duurzaamheid en Gelukkig leven. Wij leggen de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling. De vijf kernthema’s vormen daarbij het inspirerende uitgangspunt voor onszelf en onze partners. Zo blijven we elkaar uitdagen om te komen tot nieuwe oplossingen die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Inspiring Space!

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media