Over de AM thema’s

AM opereert vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid en werkt als gebieds- en vastgoedontwikkelaar actief aan oplossingen voor actuele urgente opgaven, onder meer op het gebied van gezondheid, klimaat, energie en inclusiviteit. Dit doen we samen met gevestigde partijen als gemeenten, corporaties, beleggers, maatschappelijke organisaties, bewoners maar ook met nieuwe spelers zoals gebiedscoöperaties, stadmakers en initiatiefrijke ondernemers.

In onze gesprekken zien we onderwerpen terugkomen waar we als samenleving mee te maken hebben en waar we oplossingen voor nodig hebben. Het raakt ons allemaal. Of het nu gaat om waar en hoe we werken, waar en hoe we duurzaam (willen) wonen, hoe onze buurt zich ontwikkelt en, of ouderen voldoende in staat zijn andere mensen te ontmoeten gedurende een dag.

Daarnaast is de leefbaarheid van steden een belangrijk aandachtspunt. Denk aan de toenemende druk op betaalbaarheid van de stad, de mate waarin verschillende doelgroepen in eenzelfde stad kunnen (blijven) wonen, de druk op de openbare ruimte door de vele bezoekers en de ruimte die de energietransitie en klimaatopgave vraagt.

Vraagstukken die vijf kernthema’s raken, die ons verbinden met elkaar en met onze omgeving. Deze thema’s zijn: Gedurfde duurzaamheid, Healthy Urban Living & Working, Inclusieve stad, Stad- en gebiedmaker en Gelukkig leven. Over deze thema’s zijn we zowel binnen onze organisatie in gesprek met elkaar, als ook met onze omgeving. Uit deze wisselwerking ontstaan vaak de beste oplossingen. Want wat blijkt? We benaderen deze thema’s allemaal vanuit ons eigen perspectief. Des te belangrijker is het daarom in gesprek te zijn met elkaar. Op deze manier blijven we elkaar inspireren tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van leven en van onze leefomgeving verbeteren. Inspiring Space!

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2019