Health Hero Challenge

AM pakt de handschoen voor gezond leven in de stad op

Gezond wonen en werken in de stad heeft alle aandacht. Het is niet voor niets een van de vijf maatschappelijke thema’s van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen als deze in het hart van ons ontwikkelingsproces. Veel projecten streven er naar bewoners en gebruikers een gezonder leven te geven en  langer te leven op die specifieke locatie. Een geweldige uitdaging die vraagt om anders te denken en te komen met innovatieve producten en of diensten. Precies daarover gaat de Health Hero Challenge: Wat als we een concreet product of dienst zouden ontwikkelen dat aantoonbaar bijdraagt aan de gezondheid van de stedeling?

Van idee naar prototype

Een team van vijf experts gaat de uitdaging aan. Hun verschillende achtergronden vormen samen een mooie kans om deze noot te gaan kraken: van gezondheidszorg tot conceptueel denken en van gedragsverandering tot innovatieve businessmodellen en dit gevangen met de expertise van de vastgoedopgave. Dit team verzamelt breed ideeën en vertaalt deze naar kansrijke concepten. Voor het beste concept wordt een businessmodel ontwikkeld en het concept met de meeste positieve impact zal worden getest op de Hero locatie in Breda. De duurzaamheids- en gezondheidsambities van het projectplan waren de aanleiding om de Challenge op deze locatie vorm te geven.

Het Health Hero expertteam

Ons expertteam bestaat uit vijf gedreven experts die graag met ons de uitdaging aangaan. Zij bezitten ieder een andere expertise waardoor er een diverse mix van mensen ontstaat die werken aan een  optimaal resultaat. Dit zijn:

Hildegard Assies

Marielle Beenackers

Eva van den Broek

Edwin Gulickx

Stef Weekers
Hildegard Assies, Directeur Breda Marketing

Hildegard voegt concept- en marketingkracht toe aan het expertteam. Als ondernemer en directeur van Breda Marketing voegt zij commerciële denkkracht toe en kan zij de opgave verbinden met de stad.

“Bijdragen aan een gezond leven in de stad betekent bijdragen aan het levensgeluk van deze mensen in de stad.”

Mariëlle Beenackers, Onderzoeker stedelijke leefomgeving en gezondheid Erasmus MC

Als senior onderzoeker en expert op het gebied van sociale epidemiologie en stedelijke gezondheid werkt Mariëlle aan wetenschappelijke onderzoeken die gezondheidsverschillen in stedelijke gebieden terugdringen door onderzoek, beleid en praktijk met elkaar te verbinden.

“Ik zet graag wetenschappelijke kennis in om de stedelijke omgeving zo vorm te geven dat de gezonde keuze voor iedereen bereikbaar en gemakkelijk wordt.”

Eva van den Broek, Directeur en oprichter stichting Behavioural Insights

Eva is gedragseconoom en oprichter van Stichting Behavioural Insights. Zij doet al 15 jaar onderzoek naar hoe je met interventies gedrag verandert. Eva brengt praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen.

“Mensen gaan niet door informatie iets anders doen, maar doordat de omgeving anders is ingericht. Met deze case kunnen we ontdekken hoe die fysieke omgeving het voor mensen gemakkelijker maakt om gezond te leven. Dat trekt me enorm.”

Edwin Gulickx, Directeur Rebel Group, mede-oprichter BEAT Cycling Club

Zonder zorg geen gezondheid en zonder verdienmodel geen onderneming. Edwin maakt onderdeel uit van Rebel Group en is daarnaast de drijvende kracht achter innovatieve wielercommunity BEAT Cycling Club. Als econoom en business controller geeft hij adviezen op financiële vraagstukken die zowel out of the box als haalbaar en implementeerbaar zijn.

“Het vinden van nieuwe verbanden en het ontwikkelen van een business model dat weerspiegelt hoe de maatschappij in elkaar steekt is een prachtige challenge om aan te werken.”

Stef Weekers, Eigenaar Urban Matter Concepts

Als gebiedsontwikkelaar en expert op het gebied van ‘healthy urban living & working’ werkt Stef al jaren aan projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. Vanuit deze expertise is hij de ideale captain van het Health Hero team.

“We lezen vaak dat gebieden en gebouwen een negatieve invloed hebben op welzijn en klimaat, terwijl het juist ook andersom kan. Door een andere aanpak, ontwerp, materiaalkeuze, etcetera worden gebieden en gebouwen juist een onderdeel van de oplossing voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.”

Het team wordt begeleid door Rinske Brand, eigenaar van Brand urban agency, die onlangs zelf een opiniestuk schreef over precies dit onderwerp.
Column ‘Health heroes geven vorm aan de nieuwe coronastad’

Twee dagen in een ‘pressure cooker’

Medio juni vindt de eerste zogenoemde pressurecooker-dag plaats. Hierbij gaan de experts gezamenlijk in gesprek over de kaders van de opdracht en de gewenste uitkomst van de Challenge. Deze dag worden de eerste ideeën gegenereerd. Later in de maand wordt het beste idee van dag één verder uitgewerkt om tot een realiseerbaar prototype te komen. De resultaten worden later dit jaar gepresenteerd.

Lees hier meer over de ervaringen van het team en de AM Health Hero Challenge:

AM versnelt innovatiekracht voor gezonder leven (persbericht)

Rinske Brand, eigenaar BRAND The urban agency: ‘Het bundelen van verschillende expertises en het aangaan van het experiment is de enige weg naar succes’

Hildegard Assies, directeur Marketing Breda: ‘De uitdaging is om niet in de oude patronen te vervallen, dat zijn immers ingesleten patronen’

Edwin Gulickx, Directeur Rebel Group en mede-oprichter BEAT Cycling Club: ‘Gezondheid en fitheid zijn thema’s die gedeeltelijk opnieuw zullen worden ontdekt’

Stef Weekers, oprichter van Urban Matters Concepts en ‘captain’ van de Health Hero Challenge van AM: ‘Het begrip voor elkaars belangen is de grootste uitdaging’

Mariëlle Beenackers, onderzoeker bij Erasmus MC: ‘Het wordt een uitdaging om deze stedelijke verdichting zodanig vorm te geven dat de stad voor iedereen een gezonde plek is om te wonen’

Eva van den Broek, Directeur en oprichter stichting Behavioural Insights: ‘Mijn oplossing voor gezondheid heeft alles te maken met ‘temptation bundling’

 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media