Healthy urban living & working

Gezonde ontwikkelingen

Ook als corporatie heeft u te maken met actuele maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en het stimuleren van een gezonde levensstijl met voldoende lichaamsbeweging. De gebouwde omgeving heeft significante invloed op deze trends, dat is duidelijk. Daardoor kunt u als corporatie een bijdrage leveren aan een gezonde woon- en werkomgeving. Ook wij zijn daar volop mee bezig, zeker in deze bijzondere tijd. Waarbij we vanuit ons thema ‘Healthy urban living & working’ voorop lopen met gezonde concepten voor werken, wonen en winkelen. Concepten waarbij het welzijn van bewoners en gebruikers centraal staan. En die een energieke levensstijl en een langere levensverwachting stimuleren.

Voorzien in primaire levensbehoeften

Het serieus nemen van de gezonde levensstijl van mensen is niet alleen het omarmen van vitaliteitsprogramma’s, maar is ook het creëren van een omgeving waarin mensen gezond blijven: fysiek, sociaal en mentaal. De gebouwde omgeving is onderdeel van de oplossing. Een gebouwde omgeving is pas gezond als die voorziet in de primaire levensbehoeften, namelijk het zorgdragen voor veiligheid, het stimuleren van sociale cohesie, een gezonde levensstijl faciliteert en een plek is waar mensen zichzelf kunnen ontplooien. De Rijksoverheid onderschrijft het effect van een gezonde gebouwde omgeving op de economie en onderzoekt hoe dit te borgen in bijvoorbeeld de omgevingswet. Ook lokale overheden zien het belang bij een gezonde en leefbare stad. Zij ervaren namelijk direct de gevolgen indien hier de nadruk op komt: minder zorg, hogere attractiewaarde voor inwoners, bedrijven en bezoekers en meer saamhorigheid.

Healthy urban living & working volgens AM

AM staat synoniem voor kwaliteit van wonen, werken en winkelen. Wij creëren nieuwe leefomgevingen en herontwikkelen verouderde kantoorparken en bedrijfsterrein tot multifunctionele gebieden. En realiseren gezonde gebouwen om te werken en te winkelen. Een gezondere omgeving die kan leiden tot een langere levensverwachting. In mooie en onderscheidende voorbeelden zoals het Bajes Kwartier in Amsterdam en het World Trade Center (WTC) Utrecht laten we zien dat we niet alleen een visie hebben, maar deze ook concreet weten te vertalen in projecten. Om de gezonde omgeving te kunnen toetsen geven we onze opdrachtgevers de gelegenheid om onze projecten onafhankelijk te certificeren, conform de WELL Building Standard. Een prestatiegerichte certificering voor gebouwen en gebieden waar aandacht is voor Lucht, Water, Voeding, Licht, Bewegen, Comfort en Mindfullness.

Meer weten over dit thema? Klik hier

Vijf kernthema’s

Healthy urban living & working is één van de vijf kernthema’s aan de hand waarvan AM invulling geeft aan haar missie. De andere vier zijn: Stad- en gebiedmaker, Gedurfde duurzaamheid, Inclusieve stad en Gelukkig leven. Wij leggen de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling. De vijf kernthema’s vormen daarbij het inspirerende uitgangspunt voor onszelf en onze partners. Zo blijven we elkaar uitdagen om te komen tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Inspiring Space!

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media