Gelukkig leven

Waar we gelukkig van worden en hoe

Anders dan in bnp, bruto nationaal product, kun je levenskwaliteit ook meten in bng, ofwel bruto nationaal geluk. Bij dit begrip gaat het om ‘zachtere’ waarden, zoals de emotie en het sociale. Aspecten die van invloed zijn op levensvoldoening, geluk zo u wilt. Waarbij welzijn, zeker nu, minstens zo zwaar telt als welvaart. Niet voor niks is één van onze kernthema’s ‘Gelukkig leven’, waarbij we mensen verrassen met dingen die het leven mooier maken. Met woonomgevingen met voldoende groen en alle ruimte om actief te zijn en te ontspannen. Omgevingen die bruisen en stimuleren, die divers zijn en gevarieerd. Waar je jezelf kunt zijn en anderen kunt ontmoeten. Waar je geniet en het leven viert. We zijn als AM niet verantwoordelijk voor geluk, maar wel voor de
randvoorwaarden die geluk kunnen laten floreren!

Gelukkig leven volgens AM

Wie op zoek gaat naar de bepalende factoren voor een gelukkig leven, komt uit bij het begrip gezondheid. Door de World Health Organization gedefinieerd als Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Wat kunnen wij als ontwikkelaar hiermee? Want we hebben wel invloed op het fysieke, maar hoe krijgen wij greep op de emotie en het sociale? Denken in scenario’s kan daarbij helpen (hoe gebruiken mensen een (buiten) ruimte gedurende de dag?), maar ook het onderscheiden van relevante psychologische behoeften: identiteit, stimulering, hinder, natuur, sociabiliteit, controle, oriëntatie en veiligheid. De inrichting van de gebouwde omgeving heeft invloed op deze variabelen. Zowel direct als indirect. Wanneer de invloed negatief is, kunnen mensen stress ervaren (emotie): situaties die zij als bedreigend ervaren. Omgekeerd kan de stress worden verlaagd door mensen meer controle over hun omgeving te geven en negatieve prikkels (geluid, stank, drukte) te verminderen. Hier ligt vooral rondom gebouwen, in de stedelijke ruimte, een belangrijke uitdaging. Verder is van belang om aandacht te besteden aan sociale relaties. Slechte sociale structuren kunnen, in combinatie met een verkeerd ruimtelijk ontwerp, leiden tot verval en verpaupering.

Belangrijk is dus de mate waarin je zelf over fysieke, emotionele en sociale factoren de regie kunt voeren. En dat deze niet extern of door je eigen omgeving worden beperkt. Deze balans bepaalt geluk. AM heeft op basis van beschikbare theorie en een aantal werksessies een tiental key performance indicators gedestilleerd. Ontwikkelingen worden aan de hand van deze indicators gemonitord om zo gelukkige woonomgevingen te creëren. We maken daarbij gebruik van een dashboard dat de balans bewaakt tussen de fysieke, sociale en emotionele actoren.

Kortom, we zijn als AM niet verantwoordelijk voor geluk, maar wel voor de randvoorwaarden die geluk kunnen laten floreren!

Ruimte creëren

AM maakt haar thema ‘Gelukkig leven’ waar in DeBuurt, een nieuwe culturele leefomgeving voor de wijk Overvecht in Utrecht. Hier creëren we ruimte voor wonen, werken en ontspannen. Waarbij we volop aandacht besteden aan de pijlers gezondheid, kunst & cultuur en ondernemen. Op basis daarvan biedt het totaalprogramma een inspirerende plek met ruimtes die ervoor zorgen dat je elkaar makkelijk kunt ontmoeten. En dat zijn nou precies de aspecten die een mooie basis vormen voor ons woongeluk. De gebouwen en openbare ruimte zijn zodanig ontworpen, dat er een verbinding ontstaat met winkelcentrum Overvecht en een ecologische zone langs het water. Maar daarnaast kent DeBuurt de zogeheten Superplint. Deze hoge hal in het middelste van de drie gebouwen biedt ruimte aan ondernemers uit de wijk om te starten en om zich verder te ontwikkelen. Een bioscoop of een foodfestival? Een voorleesochtend of een potje basketbal? Het kan allemaal op deze bijzondere plek, zolang het op een inspirerende manier bijdraagt aan het creëren van ontmoetingen tussen gebruikers. AM heeft in DeBuurt de balans gevonden tussen fysieke, emotionele en sociale factoren om gelukkig te kunnen leven.

Vijf kernthema’s

Gelukkig leven is één van de vijf kernthema’s aan de hand waarvan AM invulling geeft aan haar missie. De andere vier zijn: Healthy urban living & working, Stad- en gebiedmaker, Gedurfde duurzaamheid en Inclusieve stad. Wij leggen de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling. De vijf kernthema’s vormen daarbij het inspirerende uitgangspunt voor onszelf en onze partners. Zo blijven we elkaar uitdagen om te komen tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Inspiring Space!

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media