Gedurfde duurzaamheid

Gedurfde duurzaamheid volgens AM

Vernieuwende oplossingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit

Investeren in duurzaamheid loont. Zeker op de langere termijn. Duurzame woon-, werk- en winkelomgevingen zijn waardevoller en waardevaster en bieden meer financieel en maatschappelijk rendement. Als AM bieden wij, vanuit ons thema Gedurfde duurzaamheid, vernieuwende oplossingen om te komen tot duurzame, bereikbare en klimaatbestendige projecten. Belangrijke pijlers zijn daarbij energietransitie, circulair ontwikkelen, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Zo werken we samen aan het behalen van de nationale afspraken op het gebied van verduurzaming en de terugdringing van CO2 uitstoot. Zoals het Energieakkoord tot 2022, het Nationaal Grondstoffenakkoord voor een volledig circulaire economie in 2050, en de verduurzaming van 8 miljoen woningen.

Gedurfde duurzaamheid volgens AM
We doen het bijvoorbeeld in OP ENKA. Een mooie mix van nieuwbouw en herontwikkelde, bestaande bouw, op een voormalig industrieterrein aan de rand van de Veluwe. Met woningen die gasloos zijn, gebruik maken van biowarmte en een Energie Prestatie Coëfficiënt hebben van nul. Dus lager dan de hedendaagse wettelijke eis van 0,4 en daardoor al helemaal klaar voor de toekomst. De woningen OP ENKA zijn bovendien uiterst comfortabel, dankzij een uitgebalanceerd ventilatiesysteem dat zorgt voor een fijn binnenklimaat en vloerverwarming. OP ENKA biedt bovendien een duurzame visie op mobiliteit. Zoals perfecte bereikbaarheid met het OV. En beschikbaarheid van elektrische deelauto’s en -fietsen. Door al deze slimme oplossingen ontstaat een groene, gezonde stadswijk die energieneutraal is en klimaatadaptief.

Vijf kernthema’s
Gedurfde duurzaamheid is één van de vijf kernthema’s aan de hand waarvan AM invulling geeft aan haar missie. De andere vier zijn: Healthy Urban Living & Working, Stad- en gebiedmaker, Inclusieve stad en Gelukkig leven. Wij leggen de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling. De vijf kernthema’s vormen daarbij het inspirerende uitgangspunt voor onszelf en onze partners. Zo blijven we elkaar stimuleren om te komen tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Inspiring Space!

Wat dat voor u kan betekenen?

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media