Gedurfde duurzaamheid

Gedurfde duurzaamheid volgens AM

Vernieuwende oplossingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit

De verduurzaming van de woningvoorraad en de transitie naar aardgasvrij is voor woningcorporaties een van de uitdagingen na de invoering van de Woningwet in 2015 en de verhuurdersheffing. Tegelijkertijd blijft er de constante druk om voldoende woningen beschikbaar te hebben die ook nog eens betaalbaar zijn. Als AM ondersteunen wij u, vanuit ons thema Gedurfde duurzaamheid, daarbij graag met vernieuwende oplossingen om te komen tot duurzame, bereikbare en klimaatbestendige woningbouwprojecten. Belangrijke pijlers zijn daarbij energietransitie, circulair ontwikkelen, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Zo helpen wij u, in aanvulling op de Routekaart CO2-neutraal 2050 en de aanvullende Routeplanner CO2-neutraal 2050, bij het behalen van de afgesproken doelstellingen om uw woningbestand gasloos en CO2-neutraal te maken.

Gedurfde duurzaamheid volgens AM
We doen het bijvoorbeeld in OP ENKA. Een mooie mix van nieuwbouw en herontwikkelde, bestaande bouw, op een voormalig industrieterrein aan de rand van de Veluwe. Met woningen die gasloos zijn, gebruik maken van biowarmte en een Energie Prestatie Coëfficiënt hebben van nul. Dus lager dan de hedendaagse wettelijke eis van 0,4 en daardoor al helemaal klaar voor de toekomst. De woningen OP ENKA zijn bovendien uiterst comfortabel, dankzij een uitgebalanceerd ventilatiesysteem dat zorgt voor een fijn binnenklimaat en vloerverwarming. OP ENKA biedt bovendien een duurzame visie op mobiliteit. Zoals perfecte bereikbaarheid met het OV. En beschikbaarheid van elektrische deelauto’s en -fietsen. Door al deze slimme oplossingen ontstaat een groene, gezonde stadswijk die energieneutraal is en klimaatadaptief.

Vijf kernthema’s
Gedurfde duurzaamheid is één van de vijf kernthema’s aan de hand waarvan AM invulling geeft aan haar missie. De andere vier zijn: Healthy Urban Living & Working, Stad- en gebiedmaker, Inclusieve stad en Gelukkig leven. Wij leggen de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling. De vijf kernthema’s vormen daarbij het inspirerende uitgangspunt voor onszelf en onze partners. Zo blijven we elkaar stimuleren om te komen tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Inspiring Space!

Wat dat voor u kan betekenen?

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media