Gedurfde duurzaamheid

Vernieuwende oplossingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit

Als gemeente heeft u een belangrijke taak als het gaat om het verduurzamen van de leefomgeving. Als AM helpen wij u, vanuit ons thema ‘Gedurfde duurzaamheid’, daarbij graag met opschaalbare duurzame gebieds- en gebouwconcepten. Concepten die in alle projecten geïmplementeerd kunnen worden. Belangrijke pijlers zijn daarbij energietransitie, circulair ontwikkelen, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Hierdoor kunt u tegemoet komen aan uw woningbouwopgave én een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen in uw gemeente. Waarbij ook de betaalbaarheid van de woningen niet uit oog wordt verloren.

Gedurfde duurzaamheid volgens AM

AM wil duurzaamheid concreet vormgeven in de gebouwde omgeving. Het doel daarbij is om de negatieve invloed van woon- en werkgebieden op het klimaat tot een minimum te reduceren én deze toekomstbestendig te maken. Dat vraagt niet alleen om durf, maar ook om een andere kijk op dingen. Wij laten zien dat we op deze manier tot verrassende oplossingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit kunt komen. Bijvoorbeeld in het Bajeskwartier in Amsterdam. Hier maken we met onze partners AT Capital en Cairn ons thema ‘Gedurfde duurzaamheid’ waar met innovatieve vormen van energieopwekking en -verdeling. Tot wel 98% hergebruik van materiaal. En slimme deelmobiliteit die aanzet tot meer beweging.

Energieneutraal en klimaatadaptief

Door al deze slimme oplossingen ontstaat een groene, gezonde stadswijk die energieneutraal is en klimaatadaptief. Zo realiseren we in het Bajeskwartier een verticaal stadspark en een ‘waste transformer’ die het organisch afval uit de wijk omzet in warmte en elektriciteit. Overigens wordt het grootste deel van de benodigde energie in de wijk duurzaam opgewekt. Met zonnepanelen bijvoorbeeld. Daarnaast wekken we met dak elementen met ingebouwde windturbines energie op. En sluiten we duurzame warmtebronnen in de bodem en restwarmte uit het datacenter aan op warmtepompen in de gebouwen. Deze leveren warmte in de winter en verkoeling in de zomer. Er komen geen aansluitingen op aardgas. Voor wasmachines en afwasapparaten krijgt elk huis een aansluiting met warm water, op temperatuur gebracht met duurzame warmte. Zo levert een slimme aanpak heel wat energie op.

Alles verdient een tweede leven

In het Bajeskwartier is circulariteit geen bijzaak maar een leidend principe. We hebben ons tot doel gesteld 98% van al het materiaal van de oude Bijlmerbajes te hergebruiken binnen of buiten het Bajeskwartier. Zo wordt de gevel van de bestaande verbindingsstraat de plint van woongebouwen. Tralies worden pergola’s in de openbare ruimte, celdeuren worden een brug. En de gevels van de gevangenistorens gebruiken we voor nieuwe studentenwoningen. Maar circulariteit is meer dan alleen materiaal hergebruiken. Alle gebouwen ontwerpen we zodanig dat toekomstige functieveranderingen eenvoudig mogelijk zijn. Ook zorgen we ervoor dat onderdelen makkelijk te vervangen en te hergebruiken zijn. En passen we materialen toe die een lange levensduur hebben.

Uiteraard heeft AM nog veel meer voorbeelden. Lees bijvoorbeeld de verhalen van de eerste bewoners van het project Schoemaker Plantage. Deze duurzame wijk in Delft bestaat straks uit alleen maar woningen die energieneutraal zijn. Inclusief huishoudelijk gebruik, dus nul op de meter. De eerste bewoners genieten nu al van deze duurzame en comfortabele woningen.

Meer weten over dit thema? Klik hier

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media