Blog Hilde Blank: De stad is van ons allemaal

Verontrustende berichten in de media. Gezinnen worden de stad uit gejaagd. Er zijn in de stad onvoldoende rustige en veilige plekken waar jonge kinderen op kunnen groeien. Daarnaast worden jonge gezinnen de stad uit gedreven omdat er geen betaalbaar aanbod is. Wat dacht u toen u de berichten las? Is het een oproep voor het bouwen van gezinswoningen in de steden, het maken van rustige binnenhoven en grote gezinsappartementen?

De binnenstedelijke bouwopgave leidt in veel steden tot een groei van het aantal appartementen. Vaak in de middeldure en dure huur- en koopsector en vaak appartementen voor één en tweepersoons huishoudens, al dan niet met gedeelde voorzieningen in de plinten. Wat goed aansluit op de grote groep alleenstaande in de stad. Gemeenten en marktpartijen zoeken elkaar nadrukkelijk op om variatie in prijs aan te brengen om zo variantie in het woningaanbod te krijgen. Om het aanbod te vergroten worden binnenstedelijke locaties getransformeerd, woningaantallen opgeschroefd en creatief nagedacht hoe nog verder binnenstedelijk kan worden verdicht: inbreiden, optoppen, integreren van groen en sport in bouwprojecten. Nieuwe stedelijke mobiliteitsdiensten worden uitgerold zodat de geparkeerde auto minder ruimte inneemt.

Het versneld verhogen van de bouwproductie wordt gezien als een belangrijk middel tegen de hoge prijzen. Door meer aanbod te creëren moeten meer mensen de mogelijkheid krijgen om in de stad te gaan of te blijven wonen. Een vraag waaraan snel voorbij wordt gegaan is wat de stad zo aantrekkelijk maakt voor mensen om er te willen wonen. Juist de aanwezigheid van alle doelgroepen en het mixen en mengen van verschillende programma’s maakt de stad zo interessant. Wonen in de stad betekent veel keuze aan activiteiten, cultuur en mogelijkheden om mensen te ontmoeten en je in alle levensfases thuis te voelen. Aantrekkingskracht zit ook in mooie buitenruimtes, groen en nabijheid van parken en recreatiegebieden. De opgave is de stad zo in te richten dat velen zich er mee kunnen identificeren en zich welkom en thuis voelen.

Voorkom dat de verstedelijkingsopgave leidt tot uniforme woonproducten en woonmilieus waardoor groepen zich buitengesloten gaan voelen. Stad maken is meer dan stenen stapelen. Grijp opgaven als energietransitie, gezondheid, circulariteit, mobiliteit, sociale integratie aan om nieuwe ruimtelijke concepten te bedenken waardoor de stad van en voor iedereen is. Dus ook voor de gezinnen die nu de stad uit worden gedreven.

Hilde Blank is directeur AM Concepts en eigenaar van BVR.

Deze blog is gepubliceerd in de Cobouw.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media