Schetsontwerp Marinehospitaalterrein Overveen vastgesteld

Na intensieve gesprekken tussen de gemeente Bloemendaal, de Klankbordgroep en AM heeft het college van BenW het nieuwe schetsontwerp voor het Marinehospitaalterrein vastgesteld. Het schetsontwerp is het resultaat van een samenspel van wensen, voorwaarden, inzichten, inspiratie en mogelijkheden. AM Concepts heeft de haalbaarheidsstudie verricht voor de mogelijke herontwikkeling van het voormalige Marinehospitaalterrein in Overveen

Het schetsontwerp laat zien dat deze bijzondere plek veel potentie heeft een aantrekkelijk, groen woongebied te realiseren met een meerwaarde voor de directe omgeving. Inspiratie is ontleend aan de landschapselementen van de voormalige Springertuin achter villa Tetrode. Vanuit de randen van het plan is één centrale ruimte met waterpartij zichtbaar. De waterpartij wordt omringd door groene, natuurvriendelijke oevers die het hoogteverschil accentueren. De voortuinen van de woningen zijn onderdeel van deze parkachtige ruimte. Het huidige bestemmingsplan staat toe tussen de 60 en 90 woningen te realiseren. Het ontwerp omvat in de voorbeeldverkaveling 69 woningen in verschillende typen en biedt ruimte voor woningen in de sociale sector en woonruimten voor de stichting Dol-Fijn. Binnen het ontwerp kunnen belangstellenden woningtypologieën kiezen die voldoen aan hun wensen. Het uitgangspunt is dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt.
Bij het bepalen van het aantal te bouwen woningen in het schetsontwerp is uitgegaan van het nu geldende bestemmingsplan. Het schetsontwerp heeft een dichtheid van 32 woningen per hectare. Dit is een lagere dichtheid dan omliggende wijken hebben. AM en de gemeente Bloemendaal investeren in een duurzame planopzet. Bij het verdere traject om te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan wordt ook de Klankbordgroep betrokken.

 

 

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media