Samenwerking gemeente Delft en AM

Transformatieopgave bedrijventerrein Schieoevers.

Gisteren, dinsdag 30 mei, hebben de heer Wilco van de Ban, directeur AM Zuidwest en wethouder de heer Lennart Harpe (vastgoed) namens de gemeente Delft op de Provada symbolisch de overeenkomst getekend voor de samenwerking aan de transformatieopgave van een bedrijventerrein in de Schieoevers, het Delfts Schiekwartier. De samenwerking tussen de gemeente Delft en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM betreft een woningbouwproject in het gebied van circa 200 woningen voor studenten, starters, gezinnen en senioren. Bovendien geeft het ruimte voor aanpassing en uitbreiding van de omliggende bedrijven. Het plangebied ligt direct ten zuiden van het stadscentrum van Delft, aan de Schie en de Nieuwe Haven en dichtbij de TU Delft campus.

Start RO-procedure

Het plan van AM is opgesteld in overleg met de gemeente Delft en de omliggende bedrijven, zodat woningen en bedrijven zich naast elkaar kunnen ontwikkelen. Inmiddels is de planlocatie bouwrijp gemaakt en voorzien van een nieuwe  aanlegsteiger voor bezoekers van De Koninklijke Porceleyne Fles. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst luidt de start in van de Ruimtelijke Ordening procedure voor een nieuw bestemmingsplan.

Landelijke verstedelijkingsopgave

De transformatieopgave Schieoevers is onderdeel van de nationale verstedelijkingsopgave. Landelijk is er behoefte aan een miljoen woningen, waarvan 240.000 in Zuid-Holland. De urgentie is groot, want er is een dreigend woningtekort. In de komende vijftien jaar moeten er in Zuid-Holland circa 240.000 koop- en huurwoningen bijgebouwd worden. Deze nieuwbouw moet vrijwel allemaal in het stedelijk gebied plaatsvinden. De gebiedsontwikkeling Schieoevers in Delft zal een bijdrage gaan leveren aan de toevoeging van woningen en intensivering van het grondgebruik.

Samenwerking en partnership

Gelet op de aard van het bestaande terrein en de verdeling van de eigendomspositie op Schieoevers is het geen traditionele gebiedsontwikkeling. De gemeente gaat niet grootschalig gronden aankopen, bouwrijp maken en vervolgens weer verkopen. Zij heeft nagenoeg geen eigendom en zal dat hoogstwaarschijnlijk ook niet gaan verwerven. Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl betekent voor de gemeente het omarmen van samenwerking en partnership.

Potentie

Schieoevers is een gebied met potentie. De locatie maakt nu al een geleidelijke organische ontwikkeling door van bedrijventerrein naar een gebied waar wonen, werken en recreëren samen komen. Idee is daar in de komende periode, in samenwerking met gevestigde bedrijven, de provincie en de TU Delft, verdere verkleuring genuanceerd gestalte te geven.

Meer informatie op www.delft.nl/investerenindelft

Noot voor de redactie: (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Delft, persvoorlichting via persvoorlichting@delft.nl of (06) 53986073.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media