ROM Magazine complimenteert AM-publicatie ‘Samen stad maken’

We zijn erg verheugd dat ROM Magazine onze publicatie 'Samen stad maken' heeft gelezen en ons zoveel mooie complimenten geeft. Dank ROM Magazine! Lees hieronder de recensie in de rubriek Uitgelicht.

Het is erg verleidelijk om hier de complete tekst van de in het juryrapport ‘Samen stad maken’ opgenomen slotparagraaf integraal over te nemen. De daar opgenomen ‘reflectie’ over de inclusieve stad is namelijk kraakhelder en stimulerend. Omdat ik het niet kan laten toch twee (kenmerkende) citaten: ‘Een inclusieve stad kan op een breed draagvlak rekenen als het een stad is waar voor iedereen plek is. Die letterlijk en figuurlijk bereikbaar is en een mooie balans kent tussen wonen. werken, ontspannen, commerciële, culturele en maatschappelijke voorzieningen, parken en pleinen. Ook de gedachte dat niet alles bepaald en gepland is en er ruimte is voor het onverwachte, voor vernieuwing en innovatie, lijkt een gemeenschappelijk verlangen.’ En als afsluiter: ‘De kennis en creativiteit van bouwende en ontwikkelende partijen is (daarbij) onontbeerlijk. Bovendien is een open houding van alle betrokken partijen naar elkaar cruciaal: van ontwikkelaar, gemeente tot participerende burger. Een houding die gaat over na te streven doelen en de toekomst en minder over oplossingen en korte termijnacties. Het vraagt om het waarderen van zachte waarden die zo hard nodig zijn om de stad leefbaar en vitaal te houden. Het vraagt om samenwerking tussen vele partijen die elkaar vinden in hun gezamenlijke ambitie om samen stad te maken. ‘Dat is taal naar mijn hart.’

Bij het begrip inclusieve stad gaat het om een stad waar plek en ruimte is voor iedereen en die daarmee ook gemengd en gevarieerd is. Het gaat niet alleen om het mengen van functies, maar ook om bevolkingsgroepen. Volgens de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen, die het eerste exemplaar kreeg aangeboden, moet je bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden daarmee consequent omgaan.’0ntwikkeling krijgt dan een andere lading want het gaat meer om het verbinden van en met de stad. Partijen verbinden zich daardoor ook met elkaar.’

Samen stad maken is voor een belangrijk deel het resultaat van de prijsvraag AM I Included, die gebiedsontwikkelaar AM in 2018 samen met Architectuur Lokaal uitschreef. In deze publicatie zijn naast de inzichten uit de ruim vijftig inzendingen ook interviews met vijf opinieleiders in het ruimtelijk domein opgenomen: rijksbouwmeester Floris Alkemade, hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas, wethouder Kees Diepeveen. Aedes-voorzitter Marnix Norder en AM-directievoorzitter Ronald Huikeshoven. Met allerlei zinvolle uitlatingen over de inclusieve stad. Maar lees toch vooral die slotpagina (en hang deze boven het bureau).

Lees hier de recensie in ROM Magazine 37 nr 7.8 juli 2019 (002)

Wilt u een exemplaar ontvangen?  Stuur dan een e-mail naar communicatie@am.nl.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media