Weespersluis

  • Start 2004
  • Oplevering 2026

Onder de rook van Amsterdam wordt volop gebouwd aan het woongebied Weespersluis. Een gebiedsontwikkeling van maar liefst 300 hectare, waarvan een derde is bestemd voor bebouwing en twee derde voor groen en water. AM is hier een van de gebiedsontwikkelaars en zet vooral in op het ‘Gelukkig leven’ voor gezinnen – in alle soorten en maten.

In aantallen gemeten is Weespersluis met 2.750 woningen niet de grootste gebiedsontwikkeling van Nederland maar in procesmatig opzicht is de complexiteit wel degelijk indrukwekkend. Een provincie, twee gemeenten, een waterschap en waterleidingbedrijf en het Rijksvastgoedbedrijf behartigen hier de publieke belangen. Aan private zijde opereren vijf marktpartijen waaronder AM; zij werken samen in de ontwikkelcombinatie GEM Bloemendalerpolder. De kunst was om al deze neuzen dezelfde richting in te krijgen. Dat is – na een lange aanloopfase – uiteindelijk gelukt en inmiddels zit de vaart er goed in. De eerste driehonderd woningen zijn opgeleverd en de verkoop verloopt voorspoedig. Gestart is met de woningbouw in het deelgebied Lanenrijk; het deel van Weespersluis dat het meest dicht bij station Weesp is gelegen. Inmiddels zijn ook de eerste woningen in Vechtrijk en Waterrijk verkocht en start de bouw van deze rijken in het voorjaar van 2021. Vanuit het laatstgenoemde gebied is het eenvoudig mogelijk om via een nieuwe sluis via de Vecht naar de Loosdrechtse plassen of het Markermeer te varen. Alle marktpartijen komen binnen elk deelgebied aan bod. Binnen Lanenrijk ontwikkelt AM een variatie aan woonmilieus en woningtypen, afgestemd op verschillende doelgroepen. Een bijzonder project in dit verband is het Landscronerhof, dat ruimte biedt aan tien levensloopbestendige woningen. De bewoners hiervan – veelal empty nesters waarvan de kinderen net het huis uit zijn – delen bovendien een gemeenschappelijk theehuis en een binnentuin. Belangstellenden voor dit project werden door AM uitgenodigd een motivatiebrief te sturen, waarin zij aangaven wat hun drive was om hier te komen wonen en welke bijdrage zij aan de ‘community’ konden leveren. Zo wordt de basis gelegd voor een intiem woonmilieu dat bewoond wordt door gelijkgestemden die omkijken naar elkaar.

Met de ontwikkeling van Weespersluis als hoogwaardig nieuw woongebied krijgt ook de ontwikkeling van Weesp als geheel een belangrijke impuls. De gezinnen die zich hier vestigen, maken gebruik van allerlei voorzieningen en zorgen voor nieuwe levendigheid.

Ligging op de kaart

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media