Ringers Winkelcentrum

  • Start 2008
  • Oplevering 2019

Ringers Winkelcentrum, gelegen op loopafstand van de binnenstad aan de Noorderkade en Kwakelkade, heeft een ingrijpende metamorfose ondergaan. Het winkelaanbod en ook de parkeervoorziening is aanzienlijk vergroot. Ook het uitbreiden van de horeca en het toevoegen van de leisurefuncties is een belangrijk onderdeel van het herontwikkelingsplan. Dit alles paste binnen het streven van AM om van Ringers Winkelcentrum een belangrijk koop- en beleefcentrum voor de regio Noord-Holland te maken.

AM was zowel als eigenaar als ontwikkelaar betrokken bij de herontwikkeling van Ringers Winkelcentrum in Alkmaar. De locatie met lange historie vroeg om een nieuwe visie en er is gewerkt aan een eenduidig concept, waarbij de diverse winkels en andere functies elkaar versterken. Naast extra ruimte voor winkelen zijn daarom ook het toevoegen vrijetijdsvoorzieningen onderdeel van de plannen. Door het voormalig winkelcentrum Noorder Arcade en het oude winkelcentrum Ringerspassage samen te voegen is een aantrekkelijk mixed use koop- en beleefcentrum onder één dak gecreëerd: Ringers Winkelcentrum. Door de samenvoeging ontstaat een groter winkelaanbod (28.000 m2) en de grootste parkeervoorziening van Alkmaar (800 parkeerplaatsen) en daarmee  heeft het gebied een sterkere aantrekkingskracht op het winkelend publiek.

Gebiedsontwikkeling Ringerskwartier voorop

Belangrijk daarbij is dat AM nadrukkelijk als een gebiedsontwikkelaar te werk is gegaan, met een breder perspectief op de ontwikkeling. Geen enkele ontwikkeling staat op zich, het is altijd onderdeel van de rest van de omgeving en dit sluit aan bij één van de hoofdthema’s stad- en gebiedsmaker van AM. We hebben bijvoorbeeld bewust gekozen om 4.000 m2 van het winkelcentrum te slopen om zo een toegankelijke ruimte te creëren voor de rest van het Ringerskwartier. Het doel is om een interessant mixed use gebied te realiseren waar je graag wilt zijn; waar je kan wonen, winkelen en verblijven.

Het Ringersgebied, binnen het stadsdeel Overstad, krijgt een eerste impuls door het herontwikkelde winkelcentrum. AM werkte in het gebied samen met de gemeente en ontwikkelaars BPD en Ten Brinke Group aan de transformatie van het Ringersgebied tot een nieuwe bruisende hotspot in Alkmaar. Het betreffen naast het nieuwe Ringers Winkelcentrum; de projecten Ringersfabriek, het Ringerskwartier en het Ringersplein. Het Ringers Winkelcentrum is inmiddels verkocht.

Toename bezoekers

Het aantal bezoekers van Ringers Winkelcentrum is als gevolg van de aanpak van AM fors toegenomen. Momenteel bezoeken op jaarbasis bijna 2.5 miljoen mensen het winkelcentrum en dit aantal zal verder groeien door het nieuwe aanbod en de ontwikkelingen in het gebied. Het winkelcentrum kenmerkt zich door een aantrekkelijke mix van winkels, zoals Toychamp, Prénatal, OnlyForMen, Decathlon, MediaMarkt, Bever en Daka Sport. Ook is er goede horeca aanwezig, zoals het Barista Cafe, Heinde&Ver, Burgerme en BiteMark.

De ontwerpen zijn gemaakt door het Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim De Bruijn.

 

 

Ligging op de kaart

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media