IMAGINE

Met IMAGINE zet AM de toon voor de indrukwekkende gebiedsontwikkeling van Feyenoord City die de komende jaren aan de Maas gestalte gaat krijgen. Met de ontwikkeling van een kleine driehonderd woningen speelt AM in op de grote vraag naar betaalbaar wonen in Rotterdam en omgeving. Veel aandacht wordt besteed aan een groene inrichting van de directe woonomgeving.

AM wist dit project te verwerven door deelname aan een prijsvraag die was uitgeschreven door de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam. Het concept voor IMAGINE mikt op een grote variatie aan woningtypen en doelgroepen, met betaalbaarheid als belangrijke rode draad. Twee hogere woongebouwen zijn verbonden met een plint, waarbij het geheel een royale binnentuin omsluit. Naast appartementen in verschillende typologieën worden ook tweelaagse stadswoningen in het project opgenomen. De woonoppervlaktes variëren van 49 tot 225 m2. De woningen worden zowel in de koop als in de vrijesector huur aangeboden, met een deel in de middenhuur – een segment in de woningmarkt waar ook in Rotterdam grote vraag naar bestaat. AM geeft op deze manier invulling aan haar kernthema ‘Create social impact’.

Het architectonisch ontwerp voor IMAGINE is vervaardigd door Barcode Architects. Een belangrijke rol daarin speelt de verbinding met de omgeving. Zo bieden twee poorten straks zicht op de wereld eromheen. Het ‘Maasvenster’ is een poort in het gebouw aan de zijde van de Rosestraat en geeft een prachtig uitzicht op de Maas en de maritieme bedrijvigheid die zich daar afspeelt. Daarnaast stimuleert een poort aan de Laan op Zuid met een royale trap op deze plek ontmoeting en beweging, door straat en binnentuin te verbinden. Dat laatste geldt ook voor de inrichting van de binnentuin zelf – ook wel de ‘Groene Kuip’ genoemd met een verwijzing naar het nabijgelegen Feyenoord-stadion.

De gehele onderbouw van het gebouw (die de helft van alle woningen bevat) is gemakkelijk en aangenaam met trappen te bereiken; zo legt AM de basis voor ‘Healthy Urban Living.’ De groene inrichting van IMAGINE (een ontwerp van Sant en Co) draagt bij aan verschillende doelstellingen: waterretentie, koeling op warme dagen en een aangenaam verblijfsklimaat. Klimaatbestendigheid maakt zo een belangrijk onderdeel uit van het duurzaamheidsconcept van IMAGINE. De mobiliteitsoplossing draagt hier evenzeer aan bij: in de parkeergarage onder het complex komt een mobiliteitshub voor tien elektrische deelauto’s. Een uitgebreid netwerk van laadinfrastructuur in de stallingsgarage levert de bewoners volop gebruiksgemak op en speelt goed in op de toenemende vraag naar elektrisch rijden. In het openbaar gebied worden nog eens zes parkeerplaatsen voor elektrische deelauto’s gereserveerd. Door de nabijheid van openbaar vervoer (tram en trein) kunnen de bewoners van IMAGINE zich met gemak duurzaam door de stad verplaatsen.

 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media