Het Kadehuis

  • Start 2018
  • Oplevering 2023

De gemeente Arnhem werkt al een aantal jaren aan een verbetering van de zuidelijke binnenstad. Met tal van projecten wordt de verbinding tussen binnenstad en de Rijn versterkt. De ontwikkeling door AM van Het Kadehuis vormt letterlijk en figuurlijk een sleutelstuk van deze indrukwekkende transformatie.

Vanuit het centrum van de stad wil de gemeente een rode loper uitleggen naar de Rijnoever. Daartoe is in de afgelopen jaren onder meer de Jansbeek weer zichtbaar gemaakt. Pal naast de plek waar de beek de rivier in stroomt, zette de gemeente in 2018 een nieuwe locatie in de markt. Zij had de bestaande opstallen verworven en nodigde marktpartijen in competitieverband uit om een plan in te dienen. AM zag vanuit haar kernthema ‘Stad- en gebiedmaker’ kansen om hier een gevarieerd woningbouwprogramma te realiseren, in combinatie met een aansprekend programma voor de plint. Dit zou een verdere impuls voor de omgeving kunnen betekenen. Met architectenbureau Barcode werd een plan voor 57 appartementen ontwikkeld, die gelegen zijn boven een publieke plint. Aan de basis van dit concept lag het DNA-boekje dat AM bij dit soort gebiedsontwikkelingen samenstelt en waarin de essentiële waarden van het project worden benoemd.

Het woonprogramma kreeg een zeer diverse invulling met appartementen in verschillende groottes en typologieën. De buitenruimtes bestaan uit royale balkons en dakterrassen en een gezamenlijke binnentuin. Deze dragen met een groene invulling bij aan de duurzaamheid en biodiversiteit. Tevens draagt het complex bij aan het terugdringen van hittestress en ook is het rain proof: het vermindert de overlast van piekbuien.

Door een opdeling in verschillende gebouwen wordt de aansluiting gevonden met de maat en schaal van de Arnhemse binnenstad. Die verbinding komt ook op andere manieren tot stand. In de visie van AM is het cruciaal om een goed oog en oor te hebben voor de wensen vanuit de maatschappelijke omgeving. Nadrukkelijk hanteert AM een breder perspectief dan de eigen bouwlocatie. Zo wordt intensief samengewerkt met ondernemers in de directe omgeving (zoals de Foodhall) en speelt Het Kadehuis ook een rol in het versterken van het culturele klimaat in dit deel van de Arnhemse binnenstad. Mogelijk dat in de plint van Het Kadehuis een plek kan worden gevonden voor hoogwaardige horeca. Dit kan de beleving van de rivier verder versterken en de zuidelijke binnenstad ook vanaf de waterzijde een eigen gezicht geven. De oplevering is voorzien voor de eerste helft van 2023.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media