Euryza

Wonen met zicht op drie rivieren en de monumentale binnenstad van Dordrecht: wie wil dat nu niet? Met deze gebiedsontwikkeling voegt AM een prachtig woongebied aan de Drechtsteden toe, gelegen op de locatie van de voormalige rijstfabriek Euryza. Tussen dijk en rivier wordt een grote variatie aan woningtypen gerealiseerd. Comfortabel wonen ten top.

De gemeente Zwijndrecht heeft een ambitieuze Woonvisie opgesteld die tot doel heeft om het wonen in Zwijndrecht aantrekkelijk te maken voor een brede range aan doelgroepen. Ook het hogere koopwoningsegment speelt hierin een belangrijke rol. AM speelt hier met het project Euryza nadrukkelijk op in. Het betreft hier een buitendijkse ontwikkeling, gelegen tussen de Ringdijk en het drierivierenpunt van Oude Maas, Merwede en Hollands Diep. AM heeft een gevarieerd woningbouwprogramma samengesteld waarbij de appartementen aan het water zijn gesitueerd en in het intieme binnengebied plaats is voor grondgebonden woningen. Daarmee kan aan de woonwensen van zowel senioren als gezinnen tegemoet worden gekomen: ‘Gelukkig Leven’ van jong tot oud. Zij hebben de voorzieningen van Zwijndrecht onder handbereik en kunnen ook comfortabel met het pontje naar de binnenstad van Dordrecht varen.

De eerste fase van Euryza ging in 2017 van start met de realisatie van twee appartementengebouwen: Landzigt en Rietvink. Deze zijn vernoemd naar twee van de vele rijstpelmolens die vroeger in en rond Zwijndrecht stonden. Niet veel later volgde appartementengebouw Rozenburg. In 2020 kwam deelgebied De Eendracht succesvol op de markt, bestaande uit 15 duurzame eengezinswoningen en drie beneden/bovenwoningen rondom een woonhof. Het private binnenterrein biedt naast parkeerruimte ook veel groen en plekken voor spelen en ontmoeting. Beweging wordt gestimuleerd met onder meer de aanleg van autovrije wandelpaden. AM is verantwoordelijk voor de integrale gebiedskwaliteit van Euryza, inclusief de inrichting van de openbare ruimte. Centraal in het gebied ligt het Euryzaplein, in de as van het centrum van Zwijndrecht richting de Kerk van Dordrecht. Op het plein komen horecavoorzieningen en in het verlengde hiervan vormt een grote trap de verbinding tussen de hoge en de lage kade; een uitnodigende plek om langs het water te verblijven en te genieten van de levendige binnenvaart.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media