Deo Neo

In de gemeente Haarlem hebben de afgelopen jaren een groot aantal binnenstedelijke transformaties plaatsgevonden. Daarmee is het karakter van aantrekkelijke woonstad verder versterkt. Deo Neo is een van deze succesvolle binnenstedelijke transformaties, welke is ontwikkeld op de voormalige locatie van het Kennemer Gasthuis.

Het terrein is circa drie hectare groot, gelegen aan de noordkant van het centrum van Haarlem. Het stedenbouwkundig plan zorgt ervoor dat Deo Neo goed aansluit op de aangrenzende Kleverparkbuurt en Frans Hals-buurt. Ze worden in oost-west richting met elkaar verbonden door een reeks van informele routes, zichtlijnen en doorsteken. De schaal, geleding en korrelgrootte van de straatwanden sluit eveneens aan bij de omliggende buurten. Het stedelijk weefsel, dat met de bouw van het Kennemer Gasthuis was doorbroken, is weer ‘aangeheeld’. Ook is een van de gasthuisgebouwen behouden en herontwikkeld tot zorgappartementen. Het voldoet daarmee aan alle eisen van wat een ‘Jane Jacobs’-stadsbuurt genoemd kan worden: korte blokken, een mix van oude en nieuwe gebouwen, een hoge dichtheid en gemengde functies. Met de wijkraden van de omliggende buurten is gedurende het gehele proces van de planontwikkeling intensief samengewerkt. Gedurende het traject nam de consumentbetrokkenheid toe; in de laatste fase was sprake van een geheel consumentgestuurde aanpak.

Ligging op de kaart

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media