De Entree

  • Start 2007
  • Oplevering 2024

De ontwikkeling van De Entree kent een lange geschiedenis. Oorspronkelijk was het idee dat de gemeente Haarlem hiernaartoe zou verhuizen met haar stadskantoor. Dit in een combinatie met onderwijs en woningbouw, op de plek van sportvelden. In 2005 werd hiervoor het ‘Masterplan 023 Haarlem’ vastgesteld, een plan van Soeters Van Eldonk Architecten. Verschillende marktpartijen – waaronder AM – hadden al plannen gemaakt voor deze gebiedsontwikkeling en op voorstel van de gemeente gingen zij een samenwerking aan. AM kreeg daarmee een aandeel van 25 procent in de verdere ontwikkeling; in de Ontwikkelingscombinatie 023 wordt nauw samengewerkt met BPD en Slokker Vastgoed.

Mede omdat de gemeente Haarlem uiteindelijk besloot haar kantoor blijvend in de binnenstad te vestigen, kwam in het programma meer ruimte beschikbaar voor de woonfunctie. In een bijgesteld masterplan is deze koerswijziging verwerkt. De circa 800 woningen van De Entree zijn verdeeld over twee deelgebieden: De Entree West en De Entree Oost. Beide hebben een eigen karakter en identiteit gekregen. De Entree West kent een meer stedelijke opbouw, rondom de aanleg van een grote waterpartij: De Hofvijver. Deze dient mede voor de waterberging in het gebied. De Entree Oost heeft een lagere woningdichtheid en daardoor een tuinstedelijke sfeer, in aansluiting op de omgeving. Ook hier spelen water (met een tweede vijver) en groen een belangrijke rol. Supervisor Jos van Eldonk bewaakt de architectonische samenhang tussen en binnen de deelgebieden. De inspiratie voor de stedenbouw en architectuur is zowel gevonden in de Haarlemse binnenstad als in de tuinsteden van architect Van Loghem.

Hier is een nieuw stedelijk knooppunt aan Haarlem toegevoegd dat zich kan verheugen in een grote belangstelling. De woningdifferentiatie is groot, met zowel sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen als koopwoningen. Daarnaast maken diverse voorzieningen uit van het gebied. In 2020 werd De Entree Oost onderscheiden met de Lieven de Key-publieksprijs van het Haarlemse architectuurcentrum ABC.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media