Banne

  • Start 2013
  • Oplevering 2020

Herstructurering van een bestaande wijk: dat vraagt om precisie, stedenbouwkundig, programmatisch en in het proces met belanghebbenden. AM heeft met Banne Centrum een nieuw, markant en levendig centrumhart voor Banne Buiksloot in Amsterdam Noord ontwikkeld. Het nieuwe wonen in Banneplein sluit hier perfect op aan.

Deze gebiedsontwikkeling omvat een comfortabel geïntegreerd winkelcentrum met gescheiden openbare- en bewonersparkeerlagen en een gevarieerd aanbod van koop-, sociale huur-, markthuur- en zorgwoningen. Ook zijn er voorzieningen aanwezig zoals een bibliotheek, kinderen naschoolse opvang, sportfaciliteiten en een buurthuis en buurttheater. Het nieuwe centrumgebied vormt het hart van de wijk en verbindt het noordelijke en het zuidelijke deel van De Banne. Door de mix van wonen, winkelen en buurtvoorzieningen is een levendige en veilige verblijfsomgeving ontstaan. Daarmee draagt Banne Centrum bij aan de kwaliteit van leven in de wijk en aan de stedelijke vernieuwing in Amsterdam Noord.

Banneplein

Op de oude locatie van het winkelcentrum in De Banne, de Ankerplaats, zijn 34 eengezinswoningen en een basisschool ontwikkeld. In aansluiting hierop en als sluitstuk van deze gebiedsontwikkeling worden zes kleinschalige woonblokken ontwikkeld met 149 koopwoningen en stadsappartementen en 76 sociale huurappartementen, die samen het project Banneplein vormen. Het plan betekent een verdere versterking van het wonen in Amsterdam Noord.

Ligging op de kaart

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media