Samen stad maken

De publicatie Samen stad maken gaat over de verstedelijkingsopgave. Door de enorme druk op de woningmarkt zien we dat functies onder druk komen te staan en de stad uit worden gedreven. Veel bedrijventerreinen, vrijkomende schoolgebouwen of zorgcomplexen transformeren naar woongebouwen en -gebieden. Dat wat erbij wordt gebouwd, moet compact en intensief zijn om zoveel mogelijk ruimte te maken voor de groeiende stad en voor andere ruimtevragers, zoals klimaatadaptatie, energieopwekking en biodiversiteit.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media