Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling

De afgelopen twintig jaar is er veel veranderd op het terrein van gebiedsontwikkeling en de samenwerking daarbij tussen publieke en private partijen. Zo is bijvoorbeeld de Europese regelgeving sterk veranderd. Lees meer in de publicatie over de publieke en private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen.

 

Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media