Me&We Millennial living

Deze publicatie bevat een onderzoek van AM Measure over millennials en toont de ervaring van AM met de doelgroep door het presenteren van zes in aanbouw en gerealiseerde projecten. Daarnaast lichten we de quickscan van AM toe. Een laagdrempelige toets die een korte duidelijkheid geeft of een (her)ontwikkeling van een locatie voor de huisvesting van millennials kansrijk en haalbaar is.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media