Binnen of buiten de ring

Het wonen voor middenklasse gezinnen in de stad staat volop in de publieke en wetenschappelijke belangstelling. De middenklasse gezinnen vinden steeds moeilijker een woning in de stad. Wat zijn die middenklasse gezinnen voor mensen en wat zijn hun specifieke wensen ten aanzien van woning en woonmilieu? In deze publicatie lees daar meer over.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media