‘Inspiration Themes’

Deze publicatie laat een aantal projecten zien van AM binnen de vijf kernthema’s, die alle uitvoering geven aan onze missie.

Is the sky the limit?

Onderzoek wijst uit dat wonen in hoge dichtheden kansen biedt voor Nederland.

Binnen of buiten de ring

Woonperspectieven voor Amsterdamse middenklasse gezinnen (volledige rapport)

Binnen of buiten de ring

Woonperspectieven voor Amsterdamse middenklasse gezinnen (samenvatting)

AM - Inspiring Space Inspiring Space
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2018