Gedurfde duurzaamheid in de praktijk

Duurzaam ontwikkelen is voor ons een integraal onderdeel van onze projecten. Dit betekent dat we al vroeg in het proces duurzame kansen en klantwensen onderzoeken en ambities formuleren.

Integraal en vooruitstrevend

Dat doen we niet alleen maar met onze klanten en partners. Want om duurzaamheid te integreren in de ruimtelijke ontwikkeling zijn vooruitstrevende partners nodig. Samen brengen wij zo duurzaamheid verder in de praktijk.

Eerst ambitie

Voor elke ontwikkelopgave wordt een duurzaamheidsambitie vastgesteld. Want alleen met ambitie en een beetje lef komt duurzaamheid verder. De grootste impact van gebieden en gebouwen op het klimaat zit in de gebruiksfase. Door voorop te lopen in de energietransitie beperken we deze impact. Dat doen we met energieneutrale gebiedsconcepten en woonconcepten zoals Nul op de Meter. De koers van AM is helder, maar de invulling varieert. Want elk gebied, gebruiker en woningtype kent zijn eigen kansen en uitdagingen.

Gedurfde duurzaamheid is integraal

AM kijkt verder dan de energieprestatie alleen. Want de impact van de gebouwde omgeving op het klimaat en milieu is niet beperkt tot het gebouw. Gebiedsontwikkeling veroorzaakt nieuwe mobiliteit: hoe kunnen we deze duurzaam invullen? De bouwsector heeft een grote impact op het milieu: hoe kunnen we de keten vernieuwen? Klimaatverandering heeft impact op de leefbaarheid: hoe kunnen we water, bergen en wijken zomers koel houden? Deze vragen komen terug in onze ambitie. Ambities die wij herkennen en verder brengen op gebiedsniveau.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2020