Ontmoeten is de essentie bij het thema van de inclusieve stad

Hilde Blank, directeur AM Concepts en direct betrokken bij het AM thema van de 'Inclusieve stad', is in samenwerking met het Kennisnetwerk Ruimte en Wonen ging recentelijk in gesprek Hassan Najja, directeur-bestuurder van Stichting Ouderenhuisvesting (SOR), Marja Appelman, directeur Woningmarkt en Hester van Buren, voorzitter van de raad van bestuur van Rochdale. Onderwerp: wat maakt een stad inclusief?

Het gesprek maakt duidelijk dat er in de stad twee tegenovergestelde bewegingen gaande zijn. Enerzijds – en dat is positief! – lijken beleidsmakers en bestuurders eindelijk een begin gemaakt te hebben met het integraal benaderen van maatschappelijke opgaven. Zelfs op het hoogste ambtelijke niveau, het Rijk, wordt doelbewust gepraat met mensen die ze eerder nooit spraken. Zowel intern als extern worden muren beslecht. Ook op gemeentelijk niveau wordt hard gewerkt aan nieuwe coalities waarin ook marktpartijen omarmd worden. Aan de voorkant wordt hen gevraagd mede te formuleren wat de opgave is in een bepaalde buurt, wijk of gebied. Op hun beurt komen marktpartijen ook in beweging en zoeken naar nieuwe werk- en financieringsvormen om die inclusieve stad die we graag willen, ook te kunnen bouwen. Ze realiseren zich zelfs dat een nieuwe manier van werken consequenties heeft voor hun bedrijfsvoering en medewerkers. Deze nieuwe dynamiek van integraal denken en aanpakken stemt tot voorzichtige vrolijkheid en leidt in elk geval tot opluchting van de vier gesprekspartners.

Anderzijds is de beweging richting segregatie van diverse groepen van de stad nog volop van kracht. Vooral het effect van de Woningwet (2015) wordt in kwetsbare wijken zichtbaar: (volks)buurten die eerder niet te beroerd waren om mensen met een rugzakje als buur op te nemen, raken “verzadigd”. Mensen lijken zich eerder terug te trekken in hun eigen leefwereld met het risico op verdere vereenzaming. De vraag dient zich aan of deze twee bewegingen in de stad van gelijke sterkte zijn, of de eerste genoemde beweging op tijd op gang gekomen is? Kunnen de twee tegenovergestelde krachten -op tijd- met elkaar in balans worden gebracht?

Het uitgebreide interview is te lezen op Ruimte en Wonen.

V.l.n.r.: Hilde Blank, directeur AM Concepts, Hassan Najja, directeur-bestuurder van SOR, Marja Appelman, directeur Woningmarkt, Hester van Buren, voorzitter van de raad van bestuur van Rochdale

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media