Nieuwe fase ontwikkeling Banne-centrumgebied in Amsterdam-Noord

Banne Binnen CV (een samenwerking van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Woningstichting Rochdale) is een nieuwe fase gestart in de ontwikkeling van het Banne-centrumgebied in Amsterdam-Noord. Het nieuwe plan ‘De Ankerplaats’ omvat circa 32 woningen met een tuin en zal worden gerealiseerd op de voormalige locatie van het winkelcentrum De Banne Binnen aan de Statenjachtstraat. Belangstellenden wordt de mogelijkheid geboden deze ontwikkeling te volgen en mee te denken over het plan, zodat dit zoveel mogelijk kan worden afgestemd op de wensen van geïnteresseerden.
De Ankerplaats vogelvlucht

Met de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe Banne Centrum door AM en Rochdale hebben veel winkeliers van de oude locatie ‘winkelcentrum In de Banne’ zich gevestigd in het nieuwe wijk- en winkelcentrum aan het Bezaanjachtplein. Dit centrumgebied is in september geopend en omvat 54.500 m2 aan winkels, woningen en buurtvoorzieningen. Het oude winkelcentrum zal verdwijnen en plaatsmaken voor een brede school en woningbouw. De locatie biedt ruimte voor circa 32 woningen met een tuin. De verkoop-prijzen variëren naar verwachting van € 205.000 tot circa € 245.000 v.o.n. (incl. afkoop vijftig jaar durende erfpacht).

Woonwensenonderzoek
Belangstellenden die het project willen volgen en mee willen denken over de specifieke invulling hiervan kunnen zich aanmelden via www.wonenopdeankerplaats.nl. Geïnte-resseerden wordt na aanmelding gevraagd mee te werken aan een klein onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen worden benut voor de verdere ontwikkeling van De Ankerplaats.

De start verkoop van De Ankerplaats zal naar verwachting begin 2014 starten. De start bouw is voorzien vanaf augustus 2014 en is in handen van BAM Woningbouw.
Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media