Na succes eerste editie ‘AMuse’, nieuwe uitgave over placemaking en ‘Local Heroes’

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM lanceert vandaag tijdens de Provada de tweede editie van ‘AMuse’, het tijdschrift in eigen uitgave over gebiedsmarketing & placemaking. In dit tweede nummer stelt AM de kracht van betrokken lokale helden centraal. Er komen ‘local heroes’ aan het woord die de buurt compleet maken door initiatieven op touw te zetten met het starten van een restaurant bijvoorbeeld of allerhande buurtactiviteiten te organiseren. Het eerste exemplaar is inmiddels overhandigd aan Floor Ziegler en Teun Gautier van het online platform Stadmakers (i.o.) door Anneke Jongerius, gebiedsmarketeer bij AM.

Local Heroes als spil van dynamiek, draagvlak en levendigheid

AM heeft uiteenlopende gebiedsontwikkelingen waar ‘local heroes’ een belangijke rol spelen. Vaak vormen zij de spil van een succesvolle gebiedsontwikkeling als het gaat om de dynamiek op een locatie, het draagvlak voor nieuwe initiatieven en de mate waarin er levendigheid is in een gebied, wijk of locatie. Het zijn mensen met lef, die bijvoorbeeld hun baan opzeggen om een historische tuinderij te runnen, of, die een kleinschalige én betaalbare woonvoorziening voor mensen met dementie opzetten. Zo is er aandacht voor de gebiedsontwikkeling Vijverpark in Overveen met local hero en bewoner Teun Schermerhorn, de inzet van lokale initiatiefnemers als Petra van Boetzelaer en Dennis Janse bij de herontwikkeling van Op Enka in Ede, de partners en smaakmakers in de nieuwe stadsontwikkeling DeBuurt ‘Uw Thuis’, Malika Ennahachi en Salima Bouziki, en Arna Notteen van ‘DePlaatsmaker’.

Anneke Jongerius, gebiedsmarketeer AM licht toe hoe ze tot deze keuze kwam:
“Het was niet moeilijk om het onderwerp voor de tweede AMuse te bedenken. Deze editie dragen we op aan mensen die we local heroes zijn gaan noemen: mensen die meedenken, die meedoen, die initiatief tonen. Mensen ook, die het ons knap lastig kunnen maken. Maar allemaal zijn ze van belang om ons werk werkelijk zinvol te maken. Alle meedenkers, -doeners en tegensprekers, ofwel alle smaakmakers van ons mooie vak.”

AMuse is digitaal te bekijken op: https://www.am.nl/over-am/publicaties. 

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons ontwikkelingsproces. Wij richten ons daarbij op de thema’s ‘Gedurfde duurzaamheid’, ‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living  & working’, ‘Stad- en gebiedmaker’ en ‘Gelukkig leven’. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie ook www.am.nl

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media