Mitros en AM tekenen voor vernieuwing winkelcentrum De Batau

De directies van woningcorporatie Mitros en projectontwikkelaar AM Real Estate Development (AM RED) tekenden gisteren een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw en vernieuwing van het winkelcentrum De Batau in Nieuwegein. Als onderdeel hiervan worden vierentwintig woningen van Mitros in het gebied gesloopt en herbouwd. Alle bewoners hebben recht op terugkeer in de nieuwbouwwoning. Deze ondertekening markeert een belangrijke stap in de voortgang van het project. De vernieuwing start in het najaar van 2014 en in de eerste helft van 2016 zal het winkelcentrum gereed zijn.


Foto ondertekening door Henk Peter Kip (directeur Mitros), Maud Hoezen (financieel directeur Mitros, Raymon van Miltenburg (directeur financiën AM RED) en Paul Trip (directeur AM RED) (van links naar rechts)

De aanleiding van de vernieuwing is dat zowel bezoekers als winkeliers van het drukbezochte winkelcentrum De Batau aangaven dat zij graag het winkelaanbod verruimd en verbreed zien. In opdracht van de winkeliers heeft projectontwikkelaar AM RED daarom een vernieuwingsplan voor het winkelcentrum gemaakt.

Winkelcentrum De Batau, beter bekend als Muntplein, verandert de komende jaren in een aantrekkelijk centrum met een uitgebreid winkelaanbod. Het plan voor vernieuwing van het Muntplein bevat onder meer een aanvullend winkelprogramma van bijna 6.000m2 winkeloppervlak en de renovatie van de bestaande winkelstraten. Het doel hiervan is om het winkelcentrum mooier, ruimer, gevarieerder en gezelliger te maken. Bovendien wordt de leefomgeving daarmee prettiger voor de huidige en toekomstige bewoners. Tegelijkertijd biedt deze vernieuwing ondernemers mogelijkheden om op structurele wijze een rendabele bedrijfsvoering te kunnen voeren. Voor meer informatie is er ook een website www.debatau.nl.

Download informatie vernieuwingsplan De Batau
Download PDF persbericht

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media