Koopovereenkomst voor appartementengebouw Brouwhof op Drie Hoefijzers-terrein Breda

Nieuwe ontwikkeling met 148 koop- en huurwoningen op historische plek in Bredase binnenstad

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Wildhage Planontwikkeling hebben voor woningcorporatie Laurentius het appartementengebouw Brouwhof op het Driehoefijzers-terrein in Breda ontwikkeld. Met het tekenen van de koopovereenkomst is Brouwhof overgedragen aan Laurentius. Brouwhof bestaat uit 148 koop- en huurappartementen en een halfverdiepte parkeergarage met 231 plaatsen. Het aanbod bestaat uit een mix van goedkope en duurdere woningen, zowel in de (sociale) huur- als koopsector. Volgens planning start de bouw in januari 2012.

Brouwhof komt te liggen op de locatie achter het rijksmonument Brouwhuis in het zuidelijk plandeel van Drie Hoefijzers. Brouwhof is het derde appartementengebouw dat AM heeft ontwikkeld voor Drie Hoefijzers, het voormalige brouwerijterrein in de Bredase binnenstad. AM heeft Brouwhof samen met Wildhage Planontwikkeling, een regionale vastgoedontwikkelaar uit ’s Gravenmoer, ontwikkeld. Woningcorporatie Laurentius neemt de verkoop en verhuur van alle appartementen voor haar rekening. Toekomstige bewoners hebben de keuze uit een huur- of koopwoning. Met de gemeente is afgesproken dat een aantal appartementen ten goede komt aan de huursector. Hoewel het aanbod vooral is gericht op starters, is het gebouw zo ontworpen dat ook gezinnen en senioren, door bijvoorbeeld woningen samen te voegen, er een aantrekkelijk aanbod vinden. Brouwhof is ontworpen door Architectenbureau Snoeren uit Dongen.

Beeldkwaliteitsplan
Voor de ontwikkeling heeft AM nauw samengewerkt met diverse partijen. Wildhage Planontwikkeling heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de overeenkomst met Laurentius.
De ligging aan het spoor en naast het monumentale Brouwhuis verlangde intensieve afstemming, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en geluid. Ook het ontwerp van de binnentuin en de aansluiting ervan op het Brouwhuis heeft veel aandacht gekregen. Het ambitieuze beeldkwaliteitsplan Drie Hoefijzers, dat tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente, omwonenden en belanghebbenden, is daarbij leidend geweest.
De halfverdiepte parkeergarage onder Brouwhof is bestemd voor zowel de bewoners als de toekomstige gebruikers en bezoekers van het Brouwhuis. Voor de herontwikkeling van het Brouwhuis wordt door TTRR nog dit jaar een omgevingsvergunning ingediend. In januari worden de plannen voor het Brouwhuis bekendgemaakt. De markante schoorsteen van de brouwerij, een rijksmonument, is op zorgvuldige wijze ingepast in het stedenbouwkundige plan.

Voor de bouw van Brouwhof en de parkeergarage heeft Laurentius een turn-key aannemingsovereenkomst gesloten met BAM Woningbouw.

Zuidelijk plandeel
Op het voormalige brouwerijterrein van Inbev verrijst een nieuw stedelijk woon-, werk- en verblijfsgebied dat deel uit maakt van het grootschalige sleutelproject VIA Breda. Drie Hoefijzers bestaat uit een zuidelijk en noordelijk plandeel. Het zuidelijk plandeel is reeds in uitvoering. Dit gebied ontleent zijn ontwikkelingspotentie onder meer aan de gunstige ligging in de stad nabij het centrum en het station en aan de aanwezigheid van meerdere, historisch waardevolle gebouwen, zoals het voormalige hoofdkantoor van de brouwerij en het oude brouwhuis. Voor het zuidelijk plandeel zijn de plannen al in een vergevorderd stadium. In dit gebied wordt aangesloten op het Bredase singelmilieu. Er verschijnen in totaal circa 280 appartementen, 45 grondgebonden woningen en kantoren. Daarnaast zal het brouwhuis een nieuwe multifunctionele bestemming krijgen en wordt de openbare ruimte hoogwaardig ingericht.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media