‘In dit vak moet je jezelf blijven vernieuwen’

Gebiedsontwikkeling is de tak van sport waarin belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen samenkomen. Gezondheid, diversiteit, duurzaamheid, inclusiviteit, ja zelfs ons geluksgevoel wordt mede bepaald door onze leefomgeving. AM wil bij het vormgeven van die omgeving, naast maker, vooral ook voortrekker en koploper zijn, zegt Ronald Huikeshoven in een interview met Vastgoedjournaal.

 

Het ‘speelveld’ van de gebiedsontwikkelaar is breed, heel breed. Om die reden steekt AM ook nadrukkelijk zijn licht op buiten de eigen core business, aldus Huikeshoven: ‘Onze afdeling marktonderzoek analyseert maatschappelijke trends, de conceptafdeling denkt mee over de effecten van ontwikkelingen en onze bouwmeester brengt internationale praktijkervaring en een breed netwerk in. Niet elk onderzoek of elk conceptueel idee hoeft direct rendement op te leveren. Wat we vooral willen is onze gedachten over ontwikkelingen in de samenleving aanscherpen en onszelf uitdagen verder te kijken dan gebruikelijk is. Overheden vragen ons geregeld mee te denken in de planvorming, bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van nieuwe mobiliteitstoepassingen. Dat doen we graag, want gebiedsontwikkeling is bij uitstek gebaat bij samenwerking en interactie. Als iedereen in zijn kolom blijft, krijg je de problemen niet opgelost en kun je geen snelheid maken, terwijl we echt meer tempo moeten maken.’

 

Bajeskwartier in Amsterdam met in totaal circa 1.350 energieneutrale woningen. Het organisch afval uit de wijk wordt omgezet in stroom voor de (gasloze) woningen. 98% van de bestaande materialen wordt hergebruikt.

Champions League

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media