Groen licht voor ontwikkeling voormalig Seahorse-fabrieksterrein in Hengelo

Gemeente Hengelo en AM ondertekenen overeenkomst.

De gemeente Hengelo en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben een exploitatieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het voormalige fabrieksterrein Seahorse. De overeenkomst is getekend in het gemeentehuis van Hengelo door wethouder Marcel Elferink en Alfred Bolks (AM). Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar de ontwikkeling van een bijzondere woonlocatie in Hengelo.

wethouder-marcel-elferink-en-alfred-bolks-ondertekenen-overeenkomst

Wethouder Marcel Elferink (rechts op de foto) en Alfred Bolks (AM; links op de foto) ondertekenen overeenkomst

Verborgen in de wijk Woolder Es ligt het voormalige fabrieksterrein van Seahorse Hengelo. Het hallencomplex heeft, na vertrek van de fabriek, onderdak geboden aan een mix van functies. De locatie is nu opgenomen in de Woonvisie Hengelo 2016-2026. De nabijheid van de Hengelose binnenstad en de ligging binnen het bestaande stedelijk gebied maakt het terrein zeer geschikt voor woningbouw. De geschiedenis van deze locatie maakt dat deze plek een nieuwe toekomst met een bijzondere inrichting verdient. Zo is het streven om een aantal sheddaken van het oude fabrieksterrein te behouden.

Planvorming

AM is sinds 1999 eigenaar van de locatie. De afgelopen periode hebben de gemeente Hengelo en AM gezamenlijk gewerkt aan de planvorming voor de ontwikkeling van dit gebied. Bij de verdere invulling hiervan zullen de huidige bewoners uit de omgeving en toekomstige kopers worden betrokken. Begin 2017 wordt gestart met de werkzaamheden ter voorbereiding op de verdere gebiedsontwikkeling.

Voorgenomen verkoop

AM heeft een overeenkomst gesloten met VanWonen Vastgoedontwikkeling met betrekking tot de voorgenomen verkoop van 47 ontwikkelingsposities in het noorden en oosten van Nederland. De ontwikkeling op het voormalige Seahorseterrein zal na de voorgenomen verkoop in het eerste kwartaal van 2017 worden overgedragen aan VanWonen Vastgoedontwikkeling.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media