Feestelijke presentatie ontwerpen en koopprijzen Merici Bergen

Op zaterdag 15 juni is het landgoed Merici Bergen Nesdijk ingericht als stijlvol openluchttheater. Tussen 12 en 14 uur presenteert gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM de ontwerpen en de koopprijzen van de nieuwbouwwoningen.

Het landgoed wordt in cocreatie ontwikkeld. Er is veel input binnengekomen van geïnteresseerde woningzoekenden uit met name Bergen en omgeving over hoe zij hier zouden willen wonen. Een eerste groep geïnteresseerden heeft al een voorkeur voor een bepaalde woning aangegeven. Goede suggesties en ideeën zijn verwerkt in de ontwerpen van de woningen en het stedenbouwkundig plan. Het college B & W van de gemeente Bergen heeft 21 mei ingestemd met het stedenbouwkundig plan. Als de gemeenteraad op 20 juni ook instemt, start de procedure voor het bestemmingsplan na de zomer.

De woningen zijn te gast
Landgoed Merici Bergen ligt aan de Nesdijk in Bergen. Op het Kloosterterrein (circa 7 hectare) ontwikkelt AM, in nauwe afstemming met de Congregatie der Zusters Ursulinen en de gemeente Bergen, nieuwbouwwoningen. Er komen circa 12 koopappartementen, 31 patiowoningen en 6 halfvrijstaande boswoningen. Ook is er ruimte voor huurwoningen en aanvullende (zorg)voorzieningen. De kwaliteit van de parkweide wordt over het gehele landgoed doorgetrokken. De woningen zijn ‘te gast’ op het landgoed.

AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media