De stap naar de Slimme Stad

De manier waarop mensen de stad gebruiken en de wijze van stedelijke ontwikkeling verandert in rap tempo. Zo verrijken digitale toepassingen en slimme technologieën het ontwikkelen van steden. Maar nog altijd is de afstand tussen het toepassen van technologieën en het ontwikkelen van steden nog niet overbrugd. Daarom sloot AM zich aan bij de Future City Foundation om slimme stedenbouw te helpen te versnellen. Het eindresultaat is de publicatie ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ waarin AM drie artikelen heeft gepubliceerd.

De opgave die AM voor zich ziet is om enerzijds te anticiperen op een veranderend gebruik van de stad door digitale toepassingen en anderzijds te komen tot een werkwijze hoe nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan de uitdagingen van steden van vandaag en morgen.  

Bijzonder is dat AM met Bajes Kwartier een Smart City in ontwikkeling heeft. In het eerste artikel ‘Toronto vs Amsterdam’ vergelijkt Mark Keuter (Manager Digital van AM) het Smart City project Quayside Waterfront van Sidewalk Labs met de gebiedsontwikkeling Bajes Kwartier in Amsterdam waarbij er opvallend veel gelijkenissen zijn tussen beide gebiedsontwikkelingen in de gekozen slimme oplossingen.  

Een belangrijke les is om flexibiliteit in te passen bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden zodat deze mee kunnen groeien met technologische ontwikkeling én een snel veranderend gebruik van de stad. Johan Snel (Stedenbouwkundige, AM) en Maarten Markus (Projectmanager Duurzaamheid, AM) gaan in het tweede artikel ‘Flexibel ontwikkelen’ in op zeven principes. Zo betekent de platformeconomie bijvoorbeeld dat het gebruik van een wijk drastisch kan veranderen. Dit vraagt om flexibele (openbare) ruimten. Maar ook om een meer flexibele vorm van samenwerken en ontwerpen waarbij tijdens en na het ontwerpproces wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.  

De publicatie besteedt in het derde artikel van AM ook aandacht aan de betekenis van slimme technieken voor de gebruikers van de stad. Zo ligt Anneke Jongerius (Gebiedsmarketeer, AM) in een interview toe hoe zij in projecten de brug slaat tussen techniek en de mensen. En dat techniek – als het goed wordt ingezet –  juist het functioneren van een wijk versterkt: van ontmoeten tot het delen van mobiliteit.  

Meer weten over Smart City bij AM? Lees ook eens https://www.am.nl/verstedelijking-vraagt-om-een-slimmer-proces/ of neem contact op met Mark Keuter, Manager Digital bij AM.

Het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is te bestellen of gratis te downloaden via
https://future-city.nl/bestel-het-boek-een-slimme-stad-zo-doe-je-dat/

 

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media