AM op de Provada 2019 4,5,6, juni

Over een week is het zover: voor de viertiende keer zijn wij van dinsdag 5 juni tot en met donderdag 6 juni op onze vertrouwde plek (hal 12, standnummer 8) aanwezig op de Provada. We presenteren onder meer drie kersverse publicaties, waaronder een White Paper over Circulair Ontwikkelen, ontvangen de Dutch Green Building Council en de Neprom met expertsessies op onze stand over respectievelijk circulair ontwikkelen en stadmaken, spreken over seniorenhuisvesting, community building, de inclusieve stad, hoogbouw in Rotterdam, begroeten studenten voor een lezing over De Zalmhaven samen met de Provada-organisatie, brengen jonge vastgoedprofessionals samen voor een lunch en nog veel meer. Praat mee over een van onze vijf thema's bij ons op de stand en toost met ons mee tijdens de dagelijkse netwerkborrel ‘Happy Hour' (ook alcoholvrije drankjes). U komt toch ook?

Zeven bepalende ingrediënten voor gelukkig leven

Zeven key perfomance indicatoren voor gelukkig leven

Tijdens de Provada publiceert AM ‘Geluk zit in een klein boekje’. Deze uitgave is een verdiepingsslag op het thema ‘Gelukkig leven’, één van de vijf kernthema’s van AM.

AM heeft op basis van beschikbare theorie en een meerdere werksessies, een aantal zogenoemde ‘key performance indicators’ of bepalende ingrediënten gedestilleerd. Ontwikkelingen worden aan
de hand van deze indicators gemonitord om zo gelukkige woonomgevingen te creëren. We maken daarbij gebruik van een dashboard dat de balans bewaakt tussen de fysieke -, sociale – en emotionele actoren.

In de uitgave worden deze ingrediënten voor gelukkig leven verder toegelicht en tijdens de Provada kunt u kennis maken met deze uitgave en zelf uw geluk beproeven met een echte ‘Fortune cookie’!

Nieuwgierig geworden? Wij ontmoeten u graag op onze stand!

Maatschappelijke opgaven plaatsen wij in het hart van het ontwikkelproces

AM biedt tijdens de Provada een gevarieerd programma.

Op de Provada gaan wij graag met u verder in gesprek over deze thema’s en organiseren we op onze stand activiteiten die deze thema’s ten volle aan bod laten komen. En, altijd goed om te weten, staan onze barista’s iedere ochtend voor u klaar om u, naar eigen zeggen en, nog veel belangrijker, door anderen, de lekkerste koffie van de Provada te serveren!

Wat kunt u zoal doen? Begin de dag met de lekkerste koffie van de beurs, bezoek daarna één van de actuele expertmeetings op de beursvloer zelf of praat mee over een van onze vijf thema’s bij ons op de stand en toost met ons mee tijdens de dagelijkse netwerkborrel ‘Happy Hour’ (ook alcoholvrije drankjes):

Dinsdag 4 juni:

09:00 uur Ontbijtsessie presentatie AMuse ‘Local Heroes’
10:00 uur Welkom op de stand met koffie en croissants
10:00 uur Lancering AM-White Paper ‘Circulair ontwikkelen: van ambities naar prestaties’
10:30 uur Leiderschapstafel DGBC naar aanleiding van de White paper
12:00 uur Broodjeslunch
13.15 uur ‘Hoogbouw in Rotterdam’ expertsessie i.s.m. gemeente Rotterdam. Locatie: Forum 1 op de beursvloer
13:30 uur Neprom ronde tafel ‘Stadmakers aan tafel’ o.l.v. Jan Fokkema
15:15 uur ‘De inclusieve stad’ expertsessie i.s.m. Provada. Locatie: Forum 2 op de beursvloer
15:30 uur Photobooth ‘Make your own first person’
16:30 uur AM Netwerkborrel ‘Happy Hour’

Woensdag 5 juni:

10:00 uur Welkom op de stand met koffie en croissants
10:00 uur ‘Trends in de zorg- en seniorenhuisvesting’ i.s.m. Provada. Locatie: in Arena op de beursvloer
11:00 uur Expertsessie ‘Werken aan de inclusieve stad’
12:00 uur Lunch JO – JOR/JAO/JOB
12:15 uur AM Provada Lunch (op uitnodiging, externe locatie)
14:00 uur Boekpresentatie ‘Samen stad maken’
14:00 uur Community: de waardecreator van vastgoed i.s.m. Provada. Locatie: in Forum 2 op de beursvloer
15:30 uur Photobooth ‘Make your own first person’
16:30 uur AM Netwerkborrel ‘Happy Hour’

Donderdag 6 juni:

10:00 uur Welkom op de stand met koffie en croissants
10:00 uur Expertsessie ‘Ontwerpopgave van de Smart City’
12:00 uur Broodjeslunch
12:00 uur Studenten bestuderen De Zalmhaven i.s.m. Provada
12:15 uur Circulariteit: voorbij de hype. i.s.m. Provada. Locatie: Forum 2 op de beursvloer
15:00 uur Slotdebat leiderschapstafels DGBC. Locatie: Forum 2 op de beursvloer
16:30 uur AM Netwerkborrel ‘Happy Hour’

Campagne AM prominent aanwezig op de stand

Op de stand is onze nieuwe campagne prominent aanwezig. Met deze campagne profileren wij ons nadrukkelijk als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar die maatschappelijke opgaven in het hart van haar ontwikkelproces plaatst. Elke uiting laat het menselijk perspectief zien van waaruit AM waarde creëert om kwaliteit van leven te verbeteren. De campagne is zichtbaar op diverse plekken op stand.

Campagne AM prominent aanwezig op de stand

Naast de campagne laten we nog meer toonaangevende projecten van AM op de stand zien. Het zijn de groene gezonde nieuwe stadswijk Bajes Kwartier in Amsterdam, de nieuwe icoon aan de
Rotterdamse skyline De Zalmhaven in Rotterdam, het eerste energiezuinige winkelcentrum Hart van de Waalsprong in Nijmegen, de nieuwe culturele leefomgeving DeBuurt in Utrecht, de bijzondere appartementen van UpMountain in Amstelveen bovenop een parkeergarage en de nieuwe stadswijk Merwede in Utrecht, met een geheel nieuw mobiliteitsconcept.

Compilatie projecten

Amuse editie nr. 2: Local Heroes

Amuse editie nr. 2: Local Heroes

Gebiedsmarketeer van AM, Anneke Jongerius, vertelt waarom er voor het thema ‘local heroes’ is gekozen:

Rondlopen in het gebied waar je aan de slag gaat en met mensen in gesprek gaan; ik doe het al jaren.
Niet alleen omdat het leuk is om te doen, maar noodzakelijk voor de kwaliteit van je gebiedsontwikkeling. Ik heb wel collega’s gekend die dat apart vonden, maar inmiddels kan ik me ons vak niet meer voorstellen zónder inbreng van de omgeving.
Het was dan ook niet moeilijk om het onderwerp voor de tweede AMuse te bedenken. Deze editie dragen we op aan mensen die we ‘local heroes’ zijn gaan noemen: mensen die meedenken, die meedoen, die initiatief tonen.

Overigens gaat deze AMuse niet alleen over interactieve planontwikkeling, co-creatie of het verkrijgen van draagvlak. Het gaat juist ook over de mensen die de buurt compleet maken door initiatieven op touw te zetten, activiteiten te organiseren. Mensen met lef, die hun baan opzeggen om een historische tuinderij te runnen bijvoorbeeld.
Al die mensen, of ze nou omwonende zijn, bij een gemeente werken of proberen een gevangenis te herontwikkelen, zetten we met deze uitgave in het zonnetje. En met hen al die talloze anderen
die ons dagelijks helpen ons werk werkelijk zinvol te maken. Alle meedenkers, -doeners en
tegensprekers, ofwel alle smaakmakers van ons mooie vak.

Urban Interactive District: levendigheid en duurzaamheid.

Het Arenapark, het nog te ontwikkelen kavel aan de Arenaboulevard in Amsterdam Zuidoost, wordt ontwikkeld tot een Urban Interactive District (UID). Dit gebeurt door de ontwikkelcombinatie OMC, waar AM deel van uitmaakt. Het gebied van 2,5 hectare vormt straks een district met woningen, kantoren, retail, food & beverage, een theater en een hotel. Veel aandacht is besteed aan de stedenbouwkundige inpassing in het weefsel van het bestaande Arena-gebied. Vier clusters bestaande uit 9 bouwblokken vormen aantrekkelijke straten en pleinen waar bewoners, gebruikers en bezoekers elkaar ontmoeten.

Zowel programmatisch, als in fysieke zin maakt UID verbinding met de directe omgeving en versterkt daarmee de stedelijke dynamiek van heel ArenAPoort. Met de mix aan functies wordt de positie van Amsterdam ArenAPoort op het gebied van entertainment versterkt; door de bestaande grote leisurefuncties aan te vullen met kleinere leisurefuncties, horeca, retail en stedelijke
voorzieningen ontstaat gedurende de hele week een levendig district.

De toevoeging van enkele honderden woningen vormt een welkome toevoeging voor de stad om aan de huidige grote woningvraag tegemoet te komen. De woningen zijn vooral bedoeld voor starters op de woningmarkt.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media