AM plaatst AED’s bij haar nieuwbouwprojecten

Gebiedsontwikkelaar AM is ambassadeur geworden van de missie van de Hartstichting om samen met de vastgoedsector Nederland hartveiliger te maken. Concreet gaat AM in haar nieuwbouwprojecten automatische externe defibrillators (AED’s) plaatsen. AM is de eerste gebiedsontwikkelaar die met dit ambassadeurschap wil bijdragen aan het tot stand brengen van een landelijk dekkend AED-netwerk van 24/7 geregistreerde AED’s.

Onderschrift linker foto: Wethouder Hilde van Garderen van de gemeente Almere krijgt van Peter Heuvelink, directeur AM Noordwest, de cheque overhandigd waardoor AED’s mogelijk worden gemaakt in het project Larense Veld.

Uit cijfers van de Nederlandse Hartstichting blijkt dat bij een hartstilstand de overlevingskansen het grootst zijn als direct 112 wordt gebeld en binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie en een AED wordt ingezet. Elke minuut later dat een AED wordt ingezet verlaagt de overlevingskans met 10%. Een landelijk netwerk van AED’s die via 112 kunnen worden ingezet bij een hartstilstand, kan jaarlijks vele levens redden. AM is reeds gestart met de introductie van AED’s in de ontwikkeling van haar nieuwbouw appartementencomplexen.

“We zien als maatschappelijke betrokken gebiedsontwikkelaar een rol voor ons om de gezondheid van onze bewoners in hun leefomgeving te bevorderen. Met het plaatsen van AED’s dragen we hier een steentje aan bij. We hoefden dan ook niet lang na te denken AED’s in te voeren bij onze projecten en om ambassadeur te worden van de Hartstichting”, aldus Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM.

Floris Italianer, directeur Nederlandse Hartstichting: “AM staat als gebiedsontwikkelaar midden in de samenleving. Met het plaatsen van 24/7 geregistreerde AED’s laat ze dat zien. Buurten worden daarmee hartveiliger. De Hartstichting streeft naar een landelijk dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners. Doordat de AED’s van AM worden aangemeld in het landelijk oproepsysteem HartslagNu kunnen ze worden ingezet bij noodoproepen via 112 en kunnen levens worden gered. Dat is fantastisch!”

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media