AM investeert in gezondheid medewerkers – interview met Raymon van Miltenburg

Het AM Huis is in-use aangepast aan de Well-standaard. Zowel huurder als eigenaar noemt de duurzame renovatie een goede beslissing.

Het AM Huis aan de Ptolemaeuslaan in Pa­pendorp is na een renovatie aangepast aan de hoge kwaliteitsstandaard van de Well Building-standaard. Het gebouw heeft een atrium, waardoor het ruimtelijk oogt. Een mooie grote trap bij de ingang nodigt de gebruiker uit de trap te nemen en de lift te laten staan.
We kennen al geruime tijd duurzaamheids­ certificeringen voor gebouwen zoals Breeam en Leed. Deze gaan vooral over de milieu­ impact van een gebouw. Maar hoe zit het eigenlijk met de gezondheid van de mensen in het gebouw? Ook daar is een certificering voor, de Well-standaard, ontwikkeld door het International Well Building Institute (IWBI). Hierbij wordt er gekeken naar factoren in de omgeving die schadelijk zijn voor de gebrui­ker van een pand, zoals giftige stoffen, on­ voldoende daglicht en te weinig beweging. Binnen de Well-standaard zijn verschillende categorieën (features) aangemaakt.

BESTAAND GEBOUW

Het AM Huis is het eerste bestaande kantoorgebouw in Nederland dat tijdens de modernisering volledig in gebruik is geble­ven en nu voldoet aan deze hoge eisen. De certificering naar Well Core & Shell Silver is mede door de gemeenschappelijke am­bitie van huurder AM en eigenaar Ortelius tot stand gekomen. De samenwerking tus­sen eigenaar en huurder was erop gericht om duurzaamheid en gezondheid te ver­enigen.
Het kantoorpand is een ontwerp van archi­tectenbureau Claus en Kaan en dateert uit 2011. De belangrijkste ingrepen die in 2019 zijn gedaan in het kader van de certificerin­gen waren het aanpassen van de klimaat­ installatie en de verlichting. Het resultaat heeft geleid tot een optimale werklocatie voor de medewerkers en ook tot een toe­komstbestendig kantoorpand; een positieve businesscase voor alle betrokkenen. Het pand in Papendorp was oorspronkelijk ontwikkeld voor 8o-10o medewerkers, maar nu werken er 180 in moderne kantoortuinen. Raymon van Miltenburg, lid van de AM­ directie: ‘De belangrijkste assets van ons bedrijf zijn onze collega’s dus dan is het een logische stap dat we ze een comfortabele werkomgeving willen bieden. Ons kantoor is daarnaast het visitekaartje voor onze op­drachtgevers en samenwerkingspartners. Ook past de kwaliteitsslag in een van onze kernthema’s, healthy urban living & wor­king. Dit is het eerste gebouw in Nederland dat gecertificeerd is en dat in gebruik is gebleven. Het in juni 2018 opgeleverde WTC Utrecht is een goed voorbeeld van hoe we ook in onze eigen projecten het thema ‘gezondheid’ concreet toepassen.’

Martin Verwoert belt als eigenaar in vanuit het buitenland: ‘Het is mooi om te zien dat wij als eigenaar hebben kunnen bijdragen aan een tevreden huurder, waarbij we de vastgoedwaarde niet uit het oog zijn verlo­ren. Voor Ortelius is dit een gebouw met een goed rendement en het is een parel in onze portefeuille.’ De investering om tot de hoge kwaliteits­standaard te komen bedroeg rond de € 650.000. Het is in die zin wel bijzonder te noemen dat deze grote investering is gedaan. Ver­woert: ‘Van belang hierbij is dat er een ge­willige gebruiker tegenover staat. Meestal wil een gebruiker toch een lagere huurprijs.’

WELL-STANDAARD

De Well Building-standaard gaat bij het toe­ kennen van het certificaat uit van zeven on­derdelen waarop je scoren kunt: lucht. licht, water, comfort, fitness, mind en voeding. De standaard onderscheidt daarbij de niveaus silver, gold en platinum. Het AM-Huis heeft het core and shell silver-certificaat behaald, wat betekent dat het casco van het gebouw voldoet aan de minimale eisen voor deze standaard. Voor de platinum-certificering dien je vooral op de onderdelen voeding, comfort en mind extra inspanningen te doen. Eens in de drie jaar wordt gecontro­leerd of het pand nog aan de certificerings­normen voldoet.
Het Well-certificaat heeft volgens Van Mil­tenburg ook een positieve invloed op de arbeidsproductiviteit. ‘Ik heb hier een afstudeeronderzoek naar gedaan. Het komt on­geveer neer op € 20-50 per m2 (afhankelijk van het type bedrijf) wat je meer aan huur zou kunnen betalen. In ons AM-huis bieden we onze werknemers allerlei bewegings­mogelijkheden aan, zoals yoga en fietsen. Ook hebben we een zwemclub. Daarnaast hebben we een gezonde keuken. Het is ook een bewuste keuze geweest om de trap vol in het zicht te plaatsen. Dit nodigt mensen uit de trap boven de lift te kiezen. AI met al is het zowel voor huurder als eigenaar een succes geweest om de waarde van het pand te verhogen. Dit kan daarom ook voor an­dere partijen aantrekkelijk zijn’, aldus Van Miltenburg.

 

Dit is een interview uit PropertyNL geschreven door Sebastiaan Roggeveen

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media