AM en SEIN zetten belangrijke stap in samenwerking gebiedsontwikkeling Landgoed Wickevoort in Cruquius Haarlemmermeer

Met de ondertekening van de procedureovereenkomst door Jan Willem Barzilay (SEIN) en Ronald Huikeshoven (AM) kan gebiedsontwikkelaar AM van start met de realisatie van het Landgoed Wickevoort in Cruquius te Haarlemmermeer. De bouw van de woningen in de eerste deelfase van deze gebiedsontwikkeling van 750 tot 1.000 woningen, kan nu volgens planning beginnen in juli 2020.

 

Foto: In het bijzijn van Martin Slaager van SEIN (links) tekent Ronald Huikeshoven (AM) de overeenkomst op gepaste afstand

AM en SEIN

Sinds 2014 werkt SEIN met AM samen om de gebiedsontwikkeling van Landgoed Wickevoort met de gestelde ambities te verwezenlijken. Deze ambities zijn onder meer het behoud en de versterking van het oorspronkelijke landschapsontwerp van Hans Warnau, de integratie van de bewoners van SEIN en de inpassing van een stadsboer. AM heeft destijds de ontwikkeling van SEIN gegund gekregen middels een openbare aanbesteding.

Landgoed Wickevoort, duurzaam en groen woongebied

AM realiseert ten zuiden van Heemstede, nabij Haarlem het woongebied Landgoed Wickevoort. Het gebied kenmerkt zich door veel groen en ruimte, waarbij de bestaande natuur zoveel mogelijk wordt behouden.

Op het landgoed neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. Niet alleen bij de woningen, maar ook in de voorzieningen. Zo worden de woningen uitgevoerd als Nul-op-de-meter of met een  Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) = 0. Daarnaast komen er allerlei voorzieningen zoals een duurzame boerderij, ‘Hoeve Wickevoort’, een boerderijwinkel, kleinschalige horeca, een pakjeshub bij de toegangen van de wijk, elektrische deelauto’s en – fietsen, eigen Wickevoort’s deelgereedschap en mooie wandelroutes. De toekomstige bewoners zijn straks automatisch lid van de beheervereniging Landgoed Wickevoort en kunnen hierdoor initiatieven ontplooien voor en meebeslissen over het beheer en de voorzieningen.

Het stedenbouwkundige plan voor Wickevoort is in samenwerking met Gemeente Haarlemmermeer uitgewerkt door VenhoevenCS in samenspraak met landschapsarchitect Landlab. De wijk heeft een ruime opzet met veel bestaand en nieuw groen met een grote waterpartij. Naar verwachting wordt de volledige gebiedsontwikkeling Landgoed Wickevoort in 2025 opgeleverd.

Gedurfde duurzaamheid en Gelukkig leven op Landgoed Wickevoort

AM ziet het als één van haar kerntaken om duurzaamheid in de gebouwde omgeving concreet vorm te geven. Een mooi voorbeeld daarvan is Landgoed Wickevoort; een duurzaam nieuw woongebied wordt met energieneutrale woningen, en inclusief huishoudelijk gebruik, ook Nul-op-de-meter. Ook zijn er voorzieningen waaronder het mobiliteitsconcept van Athlon met deelauto’s die bijdragen aan een beter klimaat. Er komen niet alleen voorzieningen op het gebied van mobiliteit; er komt een pakjeshub bij de toegang van de wijk, zodat besteldiensten niet of beperkt de wijk in hoeven te gaan. Verder komt er een community service app van Area of People. Door deze community service app zijn de bewoners verbonden met elkaar door onder meer een chatfunctie en groepscommunicatie en krijgen ze directe toegang tot de aanwezige services en faciliteiten op Wickevoort. De groene en ruime opzet van het plan en de toekomstbestendige voorzieningen maken het landgoed voor bewoners een fijne woon- en leefomgeving.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media