AM en Bohemen ontwikkelen nieuw centrumgebied in Badhoevedorp

In Badhoevedorp ontstaat een nieuw dorpshart met hoogwaardige woongebieden, openbare ruimten en een sport en recreatiegebied. De gemeente Haarlemmermeer heeft hierover met gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en ontwikkelaar Bohemen recent overeenstemming bereikt. Deze samenwerkingsovereenkomst is een actualisatie van de eerder gemaakte overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaars uit 2015. Met deze ontwikkeling krijgt Badhoevedorp een kwaliteitsrijke impuls en wordt de omlegging van de snelweg A9 deels gefinancierd. De ontwikkeling start met Quatrebas waar circa 530 hoogwaardige woningen komen.

Foto v.l.n.r. directievoorzitter Ronald Huikeshoven, wethouder Haarlemmermeer Derk Reneman en directeur Bohemen Stan Roestenberg.

Quatrebras als eerste nieuwe woonwijk met villawoningen

Als eerste worden het park en de woonwijk Quatrebras met circa 530 kwalitatief hoogwaardige woningen gerealiseerd, waaronder 74 vrijstaande villawoningen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de verwachtingen in de huidige woningmarkt met woningen in het hogere segment en middensegment. De architectuur van Quatrebas is geïnspireerd op de villawoningen uit Bloemendaal en Heemstede. Het park en de woningbouw komen op de plek van het huidige Wandelbos (en de sportvelden) en de bestaande A9 te liggen.

Op en langs het oude tracé van de A9 komen nieuwe hoogwaardige woongebieden met aansprekende openbare ruimten. Zo krijgt het dorp een echt hart. Met de opbrengsten van nieuwbouwwoningen in de nieuwe woonwijken Quatrebras en Schuilhoeve, woningen in het centrum en bedrijven in Lijndenhof, wordt een deel van de financiering van de omlegging van de snelweg mogelijk gemaakt.

Maatschappelijke- en sportvoorzieningen

Naast de nieuwe woonwijk Quatrebras komen diverse maatschappelijke en sportvoorzieningen. Het nieuwe park wordt een uitnodigende en toegankelijke plek voor alle inwoners van Badhoevedorp. Het huidige sportpark Schuilhoeve verandert in een eigentijds tuindorp met slingerende bomenlanen en een langgerekt buurtplantsoen, de Groene Zoom. Aan de zuidzijde van het dorp komt een nieuw sport- en recreatiegebied, De Veldpost.

Het Lint als herinnering aan de oude A9

Als herinnering aan de oude A9 wordt het Lint aangelegd. Een nieuwe recreatieve langzaam verkeer route, die bestaande groengebieden met elkaar verbindt.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media