AM blijft dé stad- en gebiedmaker voor een inclusief en duurzaam Amsterdam waar het aangenaam leven is

Met de letters AM in de naam Amsterdam, zou je kunnen zeggen dat AM de enige gebiedsontwikkelaar is waarvoor al jaren reclame wordt gemaakt in de hoofdstad. Terecht, glimlacht Peter Heuvelink, directeur van AM Noordwest. ‘We maken in de hele metropoolregio samen met de gemeenten het verschil met onderscheidende leefgebieden met een eigen identiteit, met onderscheidende woonconcepten en woningen voor alle denkbare doelgroepen. En dat blijven we doen, in en om Amsterdam.’

Wordt het te druk in Amsterdam? De discussie die rond die vraag is opgelaaid, is Heuvelink uiteraard niet ontgaan. ‘Natuurlijk moet je nadenken over de vraag hoe je toeristen beter kunt verspreiden, bijvoorbeeld over de hele metropoolregio’, vindt hij. ‘Het toerisme mag zeker ook niet ten koste gaan van de leefbaarheid voor de inwoners van Amsterdam. Mensen moeten zich er niet alleen welkom, maar ook thuis voelen. Leven in de stad moet een plezier zijn voor iedereen. Leven buiten de stad, in dit geval in de plaatsen rond Amsterdam, trouwens ook.’

Vijf kernthema’s als inspiratie
Urban Interactive District, het Bajes Kwartier, B’Mine@Overhoeks, Cruquiuswerf en Crossover, maar ook Weespersluis (Weesp), Landgoed Wickevoort (Cruquius) en Schalkwijk (Haarlem): AM is op veel plekken in de Metropoolregio Amsterdam bezig om in cocreatie met gemeenten, institutionele beleggers, corporaties en andere belanghebbende partijen, inspirerende en duurzame leefomgevingen te ontwikkelen. En zonder uitzondering kan ieder project worden beschouwd als de resultante van één of meer van de vijf kernthema’s van de innovatieve gebieds- en vastgoedontwikkelaar: ‘Healthy Urban Living & Working’, ‘Stad- en gebiedmaker’, ‘Inclusieve stad’, ‘Gedurfde duurzaamheid’ en ‘Gelukkig leven’. ‘Het Bajes Kwartier wordt een groene, autoluwe, circulaire en multifunctionele stadswijk en dus ligt koppeling aan het AM-thema ‘Gedurfde duurzaamheid’ voor de hand’, legt Heuvelink uit. ‘Maar als je naar het gevarieerde woonprogramma kijkt, past ‘Inclusieve stad’ er ook goed bij: Amsterdam is van en voor iedereen, ongeacht draagkracht en cultuur, we sluiten niemand uit met uniforme woonproducten en -milieus. ‘Healthy Urban Living & Working’ en ‘Gelukkig leven’ zijn op het eerste gezicht wat abstractere thema’s, maar kunnen ook heel goed naar het Bajes Kwartier worden vertaald.’

CROSSOVER in Amsterdam, Kop van de Zuidas. AM in cocreatie met de gemeente Amsterdam en De Key.


Betere projecten

Essentieel is volgens Heuvelink dat de vijf thema’s van AM voortdurend worden besproken en bediscussieerd, binnen AM en met anderen, tijdens de cocreatieprocessen die tot concrete ontwikkelingen leiden. ‘Op die manier blijf je elkaar inspireren en scherp houden. Uiteindelijk leidt dat tot betere projecten, die bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven.’ Als concreet voorbeeld noemt de directeur van AM Noordwest de enorme woningbouwopgave die Amsterdam heeft. ‘De verdichting die nodig is, bijvoorbeeld rond ov-knooppunten, gaat gepaard met hoogbouw. Niets mis mee, hoogbouw zie je terug in veel van onze projecten, maar een stad maken is veel meer dan stenen stapelen. Hoe voorkom je dat mensen langs elkaar heen leven? Hoe verleid je ze om buiten te komen en anderen te ontmoeten, of het nu in een appartementengebouw van tien verdiepingen of een ontwikkeling met veel grondgebonden woningen als Landgoed Wickevoort is? Het zit in onze genen om daar niet alleen intensief over na te denken, maar we beschikken ook over de passie, drive en slagkracht om de oplossingen om te zetten in concrete projecten en woonconcepten als de Friendswoningen en De Lofts, voor urban millennials.’

Landgoed Wickevoort in Cruquius. AM in cocreatie met gemeente Haarlemmermeer, SEIN, Eigen Haard, Bouwinvest.

Netwerkstad Amsterdam

Dat AM niet alleen actief is in hoogstedelijke omgevingen in Amsterdam maar ook in plaatsen als Haarlem, Badhoevedorp en Weesp, kan volgens Heuvelink niet los worden gezien van de centraal gelegen ‘netwerkstad’ die Amsterdam is. ‘Altijd vanuit een integrale visie en in cocreatie met de toekomstige bewoners en de andere stakeholders, voegen we woongebieden toe die complementair aan elkaar zijn, zodat mensen wat te kiezen hebben. Geënt op het DNA van de plaats en de omgeving, biedt Landgoed Wickevoort in Cruquius een heel ander woonmilieu dan Weespersluis. Wat ze met elkaar gemeen hebben, zijn een goede bereikbaarheid en goede ov-voorzieningen: je bent zo in het centrum van Amsterdam en de diversiteit aan landschappen binnen de metropoolregio, wat vergeleken met metropoolregio’s elders in de wereld uniek is.’ Illustratief voor de reputatie van AM als creatieve en visionaire ‘stad- en gebiedmaker’ is dat de gemeente Zaandstad onlangs aanklopte. Heuvelink: ‘Met de vraag of we willen meedenken over een ontwikkelstrategie voor de bestaande wijk Kogerveld. We zijn vol vertrouwen dat we als ontwikkelaar betrokken blijven bij de realisatie van wat we in samenwerking met de gemeente hebben bedacht voor Kogerveld. Als dat niet zo is, komt de kennis en ervaring die we opdoen ongetwijfeld van pas bij toekomstige projecten voor de metropoolregio.’

De interview is eerder verschenen in VG Visie. 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media